17 juni 2016

Jongeren kunnen moeilijk een huis kopen door geldgebrek

Een derde van de starters tussen 18 en 35 jaar oud verwacht de komende twee jaren geen huis te kunnen kopen.

Een derde van de starters op de huizenmarkt tussen 18 en 35 jaar oud verwacht de komende twee jaren geen huis te kunnen kopen. Dit komt door een gebrek aan eigen geld. Tegenwoordig moet u namelijk eigen geld meenemen bij het kopen van een huis. Nu kunt u nog deels de bijkomende kosten meefinancieren. Per 2018 kunt u alleen nog maar de koopsom van het huis financieren.

De moeilijke positie van jongeren blijkt uit een onderzoek van ABN Amro onder deze groep potentiële huizenkopers. De ondervraagden oriënteren zich serieus op de huizenmarkt, maar een groot deel haakt af omdat het benodigde eigen geld niet beschikbaar is. Financiële hulp van ouders kan uitkomst bieden. Veel ouders blijken hiertoe bereid.

Ouders willen graag financiële steun bieden

Uit het onderzoek valt op dat de bereidheid van ouders om bij te springen groter is dan de vraag van de kinderen. De helft van de ouders wil bijspringen in de vorm van een lening of een gift als hierom wordt gevraagd. Ongeveer 30 procent van de ouders wil financiële steun overwegen. Drie kwart van de ouders die aangeven niet bij te springen heeft hiertoe ook niet de mogelijkheid. Ze hebben het geld er namelijk niet voor.

De aanscherping van de hypotheekregels treft vooral jongeren

Vooral jonge potentiële huizenkopers hebben last van de doorgevoerde beperkingen van de hypotheekregels. Zij hebben weinig kans gehad om een spaarbuffer op te bouwen sinds het doorvoeren van de beperking. Zij kunnen dus niet optimaal profiteren van de huidige lage hypotheekrente. Dit blijkt ook uit de volgende cijfers. In 2010 is 60 procent van de verkochte huizen gekocht door jonge kopers tot 35 jaar. Op dit moment gaat minder dan 50 procent van de verkochte huizen naar jonge huizenbezitters tot 35 jaar.

Hoeveel moet er gespaard worden?

De hoogte van de bijkomende kosten bij het kopen van een huis is voor een groot deel afhankelijk van de hoogte van de koopsom. Uitgaande van het kopen van een bestaand huis van 225.000 euro gekocht met NHG en met inschakeling van een aankoopmakelaar komt u ongeveer uit op 13.000 euro. Alleen de overdrachtskosten bedragen al 2 procent van 225.000 euro = 4.500 euro. Andere grote kostenposten zijn de kosten van NHG, advies- en bemiddelingskosten en de kosten van de aankoopmakelaar.

Wilt u in de toekomst een huis kopen? Ga alvast sparen

Voor de verhuizing en de inrichting en de aankleding van de woning heeft u al duizenden euro’s nodig. Er is dus een flink kapitaal nodig om alle kosten te kunnen dragen. Vooral jongeren die langer thuis blijven wonen hebben de mogelijkheid om voldoende kapitaal op te bouwen. Of ze gaan in gesprek met de ouders over een lening of ze krijgen het benodigde bedrag in de vorm van een gift.

Naar mobiele navigatie