12 augustus 2015

Kan ik stormschade claimen op de reisverzekering?

Indien bij een zware storm de tent losraakt en door de storm wordt verwoest, dan kunt u deze schade claimen op de reisverzekering.

De laatste jaren moet bij het verzekeren steeds meer rekening worden gehouden met extreme weersomstandigheden. Dit geldt ook voor de reisverzekering. De verzekering biedt dekking tegen de kosten van repatriëring en bij diefstal kunt u de waarde van uw bagage claimen. Maar wat als een omvallende boom uw caravan of tent verwoest?

De zomer biedt geen garantie voor mooi weer. Dat is ook deze zomer weer duidelijk gebleken. Een hittegolf wordt opgevolgd door een zeer zware zomerstorm. Met de klimaatsverandering moet rekening gehouden worden, vooral bij het verzekeren.

Is stormschade op vakantie verzekerd?

Stormschade is verzekerd op de reisverzekering. Indien bij een zware storm de tent losraakt en door de storm wordt verwoest, dan kunt u deze schade claimen op de reisverzekering. De tent vormt namelijk een onderdeel van de bagage. Er gelden andere regels voor de caravan en bijbehoren. Hiervoor moet namelijk een speciale caravanverzekering worden afgesloten. Let bij het afsluiten goed op in hoeverre er volledige dekking bestaat bij stormschade en hagelschade.

Schade aan uw auto tijdens de vakantie valt eventueel te claimen op de autoverzekering. Uw auto moet wel WA/casco (all risks) of WA beperkt casco verzekerd zijn. Als uw auto WA verzekerd is, wordt schade aan de eigen auto nooit door uw autoverzekering uitgekeerd.

Hoe zit het met extra kosten door extreme weersomstandigheden?

Plotseling en onvoorziene schade aan uw bagage is verzekerd op de reisverzekering, maar wat als u onvoorziene uitgaven moet betalen door bijvoorbeeld een stormschade? U moet bijvoorbeeld extra kosten maken om een deel van de bezittingen te redden of u moet direct naar huis door onvoorziene omstandigheden. Deze kosten zijn ook te declareren op de reisverzekering.

Let wel op dat u altijd eerst contact op moet nemen met de alarmcentrale voordat u belangrijke beslissingen gaat nemen. Het alarmnummer kunt u ook gebruiken om advies in te winnen. Door een Nederlands sprekende medewerk(st)er wordt u op weg geholpen.

Bij thuiskomst blijkt pas dat er schade is ontstaan tijdens de vakantie

Een schade aan onderdelen van uw bagage kunnen ook later pas blijken. Bij diefstal van bezittingen tijdens de vakantie wordt als eis gesteld dat u aangifte moet doen bij de plaatselijke politie. Als later pas blijkt dat er bagage gestolen is, kunt u geen aangifte meer doen. Ga in dat geval in overleg met de adviseur om de mogelijkheden te bespreken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een tent die een heftige storm heeft overleefd, maar bij het afbreken om weer naar huis te gaan blijkt de tent toch zwaar beschadigd te zijn.

Is het verstandig om een reisverzekering af te sluiten?

Onterecht wordt de reisverzekering gezien als een verzekering speciaal voor de bagage. Er zijn onderdelen van de reisverzekering die veel belangrijker zijn dan de bagage. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan extra kosten bij het repatriëren of juist het verplicht langer moeten blijven op uw vakantiebestemming. Let ook op de zorgkosten. In het geval u onvoldoende verzekerd bent op de zorgverzekering, moeten medische kosten altijd worden meeverzekerd.

Naar mobiele navigatie