10 december 2014

Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar vanaf 2015

​Vanaf 1 januari 2015 is kinderalimentatie niet meer aftrekbaar van het inkomen. De afschaffing kan een reden zijn voor ex-partners om opnieuw om de tafel te gaan om afspraken te maken.

Vanaf 1 januari 2015 is kinderalimentatie niet meer aftrekbaar van het inkomen. Dit kan een lastenverzwaring opleveren voor de betaler van kinderalimentatie. De afschaffing kan een reden zijn voor ex-partners om opnieuw om de tafel te gaan om afspraken te maken.

Tot 2015 heeft de betaler van kinderalimentatie nog de mogelijkheid om te profiteren van een fiscale aftrek. Door de Wet hervorming kindregelingen vervalt het fiscaal voordeel. Voor een gescheiden ouder die kinderalimentatie betaalt kan dit zware financiële gevolgen hebben. Dit kan namelijk een verlaging van het besteedbaar inkomen opleveren van enkele duizenden euro’s per jaar.

Betaalde kinderalimentatie geeft recht op een fiscale aftrek

Gescheiden ouders moeten beide financieel bijdragen aan de kosten van hun kind. Doordat een kind bij één van de ouders woont, draagt de andere ouder financieel minder bij aan de kosten van het kind. De niet verzorgende ouder kan kinderalimentatie verschuldigd zijn. Indien er minimaal 136 euro per maand wordt bijgedragen in de kosten, bestaat er recht op een buitengewone lastenaftrek. Dit is een forfaitair bedrag dat mag worden afgetrokken van het inkomen.

Wat gaat er veranderen door de Wet hervorming kindregelingen?

Tot bepaalde inkomens- en vermogensgrenzen wordt het zogenaamde kindgebonden budget verhoogd. Deze tegemoetkoming is te vergelijken met kinderbijslag, maar het kindgebonden budget is afhankelijk van het inkomen en het vermogen. Dit is een toeslag waar de verzorgende ouder recht op kan hebben. Daar staat tegenover dat de mogelijkheid om kinderalimentatie af te trekken van het inkomen komt te vervallen. De ontvanger van de kinderalimentatie zal in veel gevallen dus ook minder de noodzaak hebben om nog kinderalimentatie te ontvangen door een gestegen kindgebonden budget. Gescheiden ouders zullen in veel gevallen nieuwe afspraken moeten maken over de hoogte van de kinderalimentatie.

Niet in alle gevallen stijgt het kindgebonden budget

De nieuwe wet heeft tot gevolg dat de ouder die kinderalimentatie moet betalen er financieel op achteruit gaat. De ontvanger heeft de alimentatie minder hard nodig omdat het kindgebonden budget stijgt, maar dat is niet alle gevallen ook daadwerkelijk het geval. De verhoging van het kindgebonden budget is namelijk afhankelijk van het inkomen en het vermogen.

Ex-partners moeten nieuwe afspraken maken over de kinderalimentatie

Aan ex-partners nu de lastige taak om nieuwe afspraken te maken over de hoogte van de tegemoetkoming aan de ouder waar het kind regulier woont. Door de verhoging van het kindgebonden budget kan de kinderalimentatie in principe verlaagd worden, maar hoeveel stijgt het kindgebonden budget vanaf 2015? Om hier een indruk van te krijgen, kunt u een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

Naar mobiele navigatie