11 september 2015

Kinderopvangtoeslag fors omhoog per 2016

Gezinnen met twee kinderen die naar de opvang gaan, zullen er gemiddeld 100 euro per maand op vooruit gaan.

Na jaren van besparingen op de kinderopvang, gaat de politiek nu weer 290 miljoen euro extra vrij maken om de kinderopvang een impuls te geven. Dit is goed nieuws voor ouders met jonge kinderen. Gezinnen met twee kinderen die naar de opvang gaan, zullen er gemiddeld 100 euro per maand op vooruit gaan. Het voordeel hangt hoofdzakelijk af van het aantal uren dat er opvang voor de kinderen nodig is.

De verhoging wordt officieel aangekondigd met Prinsjesdag, maar zoals gebruikelijk zijn er al besluiten uitgelekt. De laatste jaren zijn er meerdere beperkingen doorgevoerd in de kinderopvangtoeslag. In kleine stapjes is het steeds duurder gemaakt om kinderen op te laten vangen.

Kinderopvang is te duur geworden

Vooral de maatregelen die zijn getroffen per 1 januari 2013 heeft de kinderopvang schade toegebracht. Er is toen een besparing doorgevoerd van 205 miljoen euro. De besparing is voor werkende ouders aanleiding geweest om minder te gaan werken. Door de bezuinigingen kon het voor sommige ouders niet meer uit om samen te blijven werken. Andere ouders hebben bespaard door de kinderen onder te brengen bij de buren of bij ouders. De gehele sector heeft er flink onder geleden en ouders hebben noodgedwongen naar andere oplossingen moeten zoeken.

Hoeveel gaat de kinderopvangtoeslag omhoog?

De verhoging van de toeslag is afhankelijk van meerdere factoren, maar iedereen gaat erop vooruit. In een persbericht van de Rijksoverheid wordt als voorbeeld genoemd een fulltime werkende politieagent in combinatie met een verpleegkundige die drie dagen werkt. Zij gaan er in totaal ruim 100 euro op vooruit, uitgaande van drie opvangdagen. Indien ze twee dagen opvang nodig hebben, gaan ze er per 2016 ongeveer 70 euro per maand op vooruit. Indien de kinderen ouder zijn dan vier jaar en naar de buitenschoolse opvang moeten, gaan de maandelijkse lasten met ruim 50 euro omlaag. Voor ouders die gezamenlijk een laag inkomen hebben, wordt 94 procent van de lasten voor de kinderopvang gedragen door de kinderopvangtoeslag.

Achterliggende gedachte van de maatregel

De verhoging van de kinderopvangtoeslag is genomen in het belang van de ontwikkeling van jonge kinderen, maar er is ook nog een achterliggende gedachte. Door het weer aantrekkelijker te maken om de kinderen naar kinderdagverblijven te brengen, moeten vrouwen weer meer gemotiveerd worden om in het arbeidsproces te blijven. Indien ouders besluiten om uit financiële overwegingen de kinderen minder naar de kinderopvang te brengen, zal dit vaak ten laste gaan van het aantal uren dat de vrouw werkt. De emancipatie van de vrouw is een reden geweest om extra geld vrij te maken voor het verhogen van de kinderopvangtoeslag.

Maakt u al gebruik van kinderopvang? Wacht niet te lang met het aanvragen van de toeslag

De Kinderopvangtoeslag moet aangevraagd worden binnen drie maanden nadat de opvang is gestart. U kunt namelijk maar voor drie maanden terug de tegemoetkoming aanvragen. In hoeverre u hier recht op heeft, kunt u bepalen door een proefberekening te maken op Toeslagen.nl. U kunt nog geen berekening maken voor het belastingjaar 2016.

Naar mobiele navigatie