01 juni 2016

Kinderopvangtoeslag omhoog - Waar heeft u recht op in 2017?

Vanaf volgend jaar komt er volgens plannen jaarlijks 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang.

Vanaf volgend jaar komt er volgens plannen jaarlijks 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang. Dit wordt deels gebruikt om de kinderopvangtoeslag te verhogen. Dit is goed nieuws! Met name voor de hogere inkomens. De lagere inkomens zijn er dit jaar al fors op vooruitgegaan. Een aantal jaren geleden is er flink gesneden in de tegemoetkomingen voor ouders met kinderen in de kinderopvang. In 2016 is er al extra geld vrijgemaakt voor de kinderopvang en dat gaat in 2017 waarschijnlijk ook weer gebeuren.

Voorgaande jaren hebben werkende ouders met jongere kinderen zware financiële klappen gehad. In 2013 is de tegemoetkoming voor ouders flink teruggeschroefd. Dit was ook duidelijk merkbaar in de kinderopvang. Crèches werden gesloten of ze moesten personeel ontslaan om de krimp op te vangen. Er gingen minder kinderen naar de opvang. Er werd voor gekozen om de kinderen bijvoorbeeld bij de grootouders onder te brengen of één van de ouders ging minder werken.

Kinderopvangtoeslag tot ruim 900 euro per jaar omhoog

Het effect van de extra miljoenen voor ouders is onder andere afhankelijk van het gezinsinkomen. Ouders met een gezamenlijk inkomen van 50.000 euro gaan er 179 euro op vooruit, uitgaande van kinderen tot 4 jaar oud. Voor ouders met oudere kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan stijgt de toeslag met 359 euro. Ouders met een gezamenlijk inkomen van 120.000 euro krijgen de grootste opslag. Ze krijgen er namelijk maar liefst 944 euro per jaar bij. Voor de buitenschoolse opvang bedraagt de stijging 688 euro. De verschillen zijn groot, maar iedereen gaat er in grote lijnen op vooruit volgens de beleidsbepalers.

Waarom wordt er extra geïnvesteerd in de kinderopvang?

“Ieder kind heeft recht op een goede start en kinderopvang is daarbij essentieel” gaf minister Asscher op als één van de redenen om meer te investeren in de kinderopvang. Een deel van de 200 miljoen euro extra wordt gebruikt om de kwaliteit van de kinderopvang verder te verbeteren. Medewerkers moeten meer mogelijkheden krijgen op extra scholing, en er moet meer aandacht komen bij de opvang van baby’s.

Waar hebben ouders recht op vanaf 2017?

De stijging per volgend jaar is van veel factoren afhankelijk. Het inkomen van de ouders, maar ook de gezinssamenstelling heeft invloed op de totale tegemoetkoming. Ook speelt natuurlijk mee hoeveel dagdelen in de week kinderen naar de opvang gaan. U kunt uw rechten berekenen op de website van de Belastingdienst, maar voor 2017 zijn deze berekeningstools nog niet beschikbaar. Later dit jaar kunt u aan de hand van uw persoonlijke situatie bepalen waar u recht op heeft. Voor 2016 kunt u het wel berekenen op de website van de Belastingdienst.

Naar mobiele navigatie