16 december 2015

Kleine lettertjes in verzekeringen moeten verdwijnen

Verzekeraars beloven beterschap vanaf 1 januari: kleine lettertjes in verzekeringen gaan verdwijnen.

Verzekeringsvoorwaarden zijn vaak berucht om de kleine lettertjes. De omschrijvingen in de polisvoorwaarden moeten duidelijkheid verschaffen. Als polisvoorwaarden op verschillende manieren uitgelegd kunnen worden, wordt er van de meest gunstige uitleg voor de verzekerde uitgegaan. Toch wil dit nog niet zeggen dat er geen “kleine lettertjes" meer in de voorwaarden staan. Verzekeraars beloven beterschap vanaf 1 januari.


Verzekeraars moeten verzekeringsvoorwaarden opstellen waarin duidelijk wordt gemaakt wat de voorwaarden zijn. Zo nauwkeurig mogelijk moet omschreven worden wat er wel en niet verzekerd is. In sommige gevallen moet het omslachtig omschreven worden om duidelijkheid te scheppen. Hierdoor zijn polisvoorwaarden vaak moeilijk te lezen. In vergelijking met tientallen jaren geleden zijn de polisvoorwaarden al beter leesbaar geworden, maar ze moeten nog verder verbeterd worden.

Standaard icoontjes moeten helderheid verschaffen

Verzekeraars gaan vanaf 2016 meer duidelijkheid scheppen in de polisvoorwaarden. Door middel van icoontjes moet duidelijk gemaakt worden wat wel en niet verzekerd is. Verzekeraars hebben dit onderling afgesproken. Het gaat in eerste instantie om de meest gangbare particuliere verzekeringen, zoals de inboedelverzekering en de autoverzekering.

Polisvoorwaarden zijn vaak lastig te lezen

Volgens het Verbond van Verzekeraars (belangenvereniging van de gezamenlijke verzekeraars) vindt bijna de helft (43 procent) van de consumenten het moeilijk om verzekeringen onderling te vergelijken. Een kwart van de consumenten vindt het lastig om op te zoeken wat er in de polis verzekerd is. Uit onderzoek blijkt verder dat 85 procent van de consumenten een helder taalgebruik wenst. Het moet niet nodig zijn om zinnen meerdere keren te lezen om te begrijpen wat er nu eigenlijk staat. De polisvoorwaarden zijn bestemd voor de verzekerden, dus moet het ook begrijpelijk zijn.

Polisvoorwaarden kunnen verschillen

In grote lijnen hebben verzekeraars de polisvoorwaarden op elkaar afgestemd, maar er zijn verschillen. Het gaat vaak om kleine verschillen in de polisvoorwaarden. Dit kan voor de schade-uitkering wel een groot verschil maken. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuwwaarde regeling in de autoverzekering.

Voorbeeld

U koopt een nieuwe auto en verzekert de auto WA/Casco. Als door een schade de auto “total loss" is verklaard, krijgt u de dagwaarde van de auto uitgekeerd. Dit bedrag is onvoldoende om de auto weer als nieuw te kopen. Dit probleem kunt u ondervangen door de nieuwwaarderegeling in de autoverzekering. Hierbij is het wel opletten. De ene verzekeraar biedt de nieuwwaarderegeling aan tot de auto één jaar oud is, een andere verzekeraar kan deze regeling zelfs aanbieden voor een periode van drie jaren.

De kleine lettertjes worden beperkt vanaf 1 januari, maar het blijft opletten. Er kunnen namelijk wel verschillen zitten in de polissen per verzekeraar. Uw verzekeringsadviseur kan de verzekeringen zo goed mogelijk afstemmen op uw persoonlijke situatie.

Naar mobiele navigatie