19 december 2014

Koopkracht stijgt meer dan verwacht in 2015

In meerdere opzichten gaat het economisch weer wat beter met Nederland. Langzaam kruipen wij uit de crisisjaren.

Uit cijfers van minister Asscher blijkt dat veel Nederlanders volgend jaar meer te besteden hebben dan op Prinsjesdag werd verwacht. Dit komt volgens het kabinet doordat de inflatie lager uit gaat vallen.

Een doorsneegezin gaat er volgend jaar 0,75 procent op vooruit. Met Prinsjesdag werd er nog uitgegaan van een stijging van 0,5 procent. Vanaf 1 januari zullen werknemers gemiddeld een hoger netto salaris krijgen, maar daar staan ook weer hogere lasten tegenover. Toeslagen gaan gemiddeld omlaag en zorgpremies omhoog. De brandstofprijzen zijn op dit moment laag, maar zullen per 2015 hoger uitvallen door een accijnsverhoging van 0,9 procent op benzine en diesel. Alle gestegen lasten meegewogen gaan wij er gemiddeld toch 0,75 procent op vooruit in 2015.

Wat wil koopkracht eigenlijk zeggen?

Met koopkracht wordt uitgedrukt wat een huishouden kan kopen met het beschikbare inkomen. Door dit te vergelijken met voorgaande jaren kan er een uitspraak worden gedaan over een stijgende of juist een dalende koopkracht. Bij een ongewijzigd inkomen en stijgende prijzen daalt de koopkracht. De koopkracht daalt bijvoorbeeld ook door stijgende belastingen.

Vooral de werkende Nederlander gaat erop vooruit

De mate van de stijging van de koopkracht verschilt sterk per inkomensgroep en gezinssamenstelling. De meeste werknemers gaan erop vooruit, maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor gezinnen waarvan slechts één van de twee werkt. Deze groep moet zelfs 2,5 procent aan koopkracht inleveren. Werknemers met het minimumloon zullen vanaf volgende maand een lager nettoloon ontvangen. Dit zal weer gedeeltelijk gecompenseerd worden door onder andere toeslagen.

Ontwikkeling van de koopkracht in de afgelopen jaren

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de koopkracht in 2013 gezakt is met 1,1 procent. Dit was toen al het vierde jaar op rij dat er aan koopkracht ingeleverd is. Dit was ook in de lijn met de economische omstandigheden en de steeds verder oplopende werkloosheid. In de periode 1985 tot 2009 is de koopkracht nog jaarlijks gestegen met gemiddeld 1,8 procent per jaar. Alleen in het jaar 2005 was er een kleine dip. De definitieve cijfers over het jaar 2014 volgen begin volgend jaar.

Kleine feestjes moeten ook gevierd worden

De verwachtingen over de ontwikkelingen van de koopkracht in 2014 zullen nog niet zorgen voor een vreugdestemming, maar er is in ieder geval weer sprake van een stijging. In meerdere opzichten gaat het economisch weer wat beter met Nederland. Langzaam kruipen wij uit de crisisjaren.


Naar mobiele navigatie