16 maart 2016

Kunnen we straks gratis geld lenen?

De rente blijft maar dalen. Dat is slecht nieuws voor de rente op uw spaarrekening maar goed nieuws voor uw hypotheekrente.

Onlangs heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de herfinancieringsrente verlaagd naar nul procent. Dit is de rente die banken moeten betalen om geld te lenen bij de ECB. De depositorente is normaal gesproken de rentevergoeding die banken krijgen voor het onderbrengen van geld bij de ECB. Deze rente is verlaagd van -0,3 naar -0,4 procent. Banken moeten dus betalen voor het onderbrengen van geld. Wat heeft dit alles voor gevolgen voor uw portemonnee?

De hypotheekrentes en de spaarrentes zijn nu al zeer laag. Waarschijnlijk gaan ze nu nog verder omlaag. Banken kunnen namelijk steeds goedkoper aan geld komen. Dit is slecht nieuws voor onze spaartegoeden, maar goed voor huizenkopers die een hypotheek nodig hebben. De rentestand heeft op meer manieren invloed op onze geldzaken.

Moet u gaan betalen om te mogen sparen?

Uit onderzoek van de ING blijkt dat Nederlanders massaal spaargeld op gaan nemen als ze moeten betalen voor het sparen. De helft van de Nederlanders zou het liever in een oude sok bewaren. Eén op de drie gaat beleggen.

In Duitsland en Zwitserland zijn al meerdere banken waar u vanaf een bepaald saldo rente moet betalen aan de bank. Bijvoorbeeld de Duitse internetbank Skatbank brengt spaarders 0,25 procent in rekening over een saldo boven twee miljoen euro. In Nederland zijn hier nog geen voorbeelden van, maar een negatieve rente is niet uit te sluiten.

Gaat de hypotheekrente nog verder naar beneden?

De hypotheekrentes blijven maar laagterecords doorbreken. De verdere renteverlaging door de ECB maakt een verlaging van de hypotheekrentes waarschijnlijk. Huiseigenaren met een zogenaamde Euribor-hypotheek betalen op dit moment nog maar 0,41 procent. Het is niet uit te sluiten dat deze hypotheekrentes op korte termijn negatief uitkomen. De hypotheekrente 10 jaar vastzetten tegen bijvoorbeeld -0,25 procent lijkt niet waarschijnlijk. Er zullen mogelijk nog meer laagterecords sneuvelen, maar een negatieve hypotheekrente lijkt niet logisch.

De lage rente is slecht voor pensioenen en aanvullingen op het pensioen

Begin 2016 heeft de Pensioenfederatie al aangegeven dat de lage rente gaat zorgen voor lagere pensioenuitkeringen. Door de verdere renteverlaging van de ECB zal de kans op het korten van pensioenen in 2017 waarschijnlijker worden. Zelfs als de rente niet verlaagd was, zouden bepaalde pensioenfondsen al genoodzaakt zijn om te korten op de uitkeringen. De hoogte van de rente is namelijk een zwaarwegende factor voor de dekkingsgraad van de fondsen.

Gepensioneerden die pensioen hebben opgebouwd bij een verzekeraar, zullen ook te maken krijgen met een tegenvallend pensioen. Met de huidige lage rente worden er lagere maandelijkse uitkeringen aangekocht met het opgebouwde kapitaal. Hetzelfde geldt ook voor opgebouwd lijfrentekapitaal waar een levenslange lijfrente-uitkering voor wordt aangekocht. Het uit te keren bedrag is namelijk sterk afhankelijk van de hoogte van de rente.

De huidige lage rente heeft dus voordelen, maar zeker ook nadelen. Vooral gepensioneerden zullen de negatieve kanten ervaren. Ze krijgen minder pensioen en een lage rente op hun spaarkapitaal.

Naar mobiele navigatie