16 oktober 2015

Kwart meer NHG hypotheken afgesloten

In het derde kwartaal van dit jaar hebben 37.800 huiseigenaren een hypotheek met NHG aangevraagd.

In het derde kwartaal van dit jaar hebben 37.800 huiseigenaren een hypotheek met NHG aangevraagd. Het kan hierbij gaan om het kopen van een huis, het oversluiten van de hypotheek of een financiering voor een verbouwing of verbetering. Dit is een stijging van 25 procent vergeleken met het derde kwartaal van 2014.

Volgens de uitvoerder van de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), is dit geen verrassende uitkomst. Het past bij de positieve ontwikkelingen op de huizenmarkt.

Wat is een NHG hypotheek?

Hypotheken die worden afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebben als grootste voordeel dat er een extra zekerheid geldt voor de bank en de huiseigenaren. Als het huis noodgedwongen verkocht moet worden, kan de restschuld onder voorwaarden worden kwijtgescholden. Door deze extra zekerheid kan de bank een hoge korting op de hypotheekrente geven.

Kom ik in aanmerking voor een NHG hypotheek?

Om in aanmerking te komen voor deze hypotheek, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Er wordt maximaal 245.000 euro aan hypotheek verstrekt. Per 1 juli 2016 wordt het maximale hypotheekbedrag verlaagd naar 225.000 euro
  • De maximale koopsom van een huis bedraagt 231.132 euro. Bij een hogere koopsom is NHG niet mogelijk
  • Het gedeelte van de hypotheek boven 80 procent van de marktwaarde van het huis moet afbetaald worden bij overlijden (vaak is het aan te bevelen om een hoger bedrag te verzekeren bij overlijden)
  • Bij het afsluiten van de hypotheek wordt eenmalig 1% aan kosten in rekening gebracht
  • Volgens de normen van de NHG kan de hypotheek verstrekt worden op basis van het inkomen

Heeft een hypotheek met NHG ook nadelen?

Niet voor niets wordt er steeds vaker gekozen voor een hypotheek met NHG. Er zijn namelijk geen noemenswaardige redenen te bedenken om NHG af te raden. In vergelijking met een aantal jaren geleden komen er wel steeds minder huizenkopers in aanmerking voor NHG. Tijdens de crisisjaren golden er namelijk hogere maximale bedragen. Per 1 juli 2009 was de maximale leengrens nog 350.000 euro. In stapjes wordt de maximale lening nu weer verlaagd.

Niet in alle gevallen van verkoop van de woning met een restschuld is de NHG aan te spreken. Er worden strikte voorwaarden gehanteerd. Er moet sprake zijn van gedwongen verkoop door één van de volgende oorzaken:

  • Echtscheiding of verbreken van de relatie
  • Werkloosheid
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Overlijden van de partner

Bij een eventuele verliesdeclaratie op de NHG moet er goed gelet worden op de overige voorwaarden die er gesteld worden. Ga in dat geval in overleg met uw hypotheekadviseur om de stappen door te spreken.

Naar mobiele navigatie