10 juni 2015

Lage pensioenen door extreem lage rente

De rentestand is op dit moment ontzettend laag. De maandelijkse pensioenuitkeringen zullen daardoor veel lager uitvallen.

De rentestand is op dit moment ontzettend laag. Dat is jammer voor uw spaargeld en goed nieuws voor kopers van een huis. Het is ook slecht nieuws voor mensen die pensioen opbouwen bij een verzekeraar en op korte termijn met pensioen gaan. De maandelijkse pensioenuitkeringen zullen namelijk veel lager uitvallen.

De meeste Nederlanders bouwen pensioen op bij een pensioenfonds. Een andere optie is om pensioen op te bouwen bij een pensioenverzekeraar. Ongeveer 500.000 Nederlanders zitten bij een verzekeraar om een aanvulling op de AOW op te bouwen. Het opgebouwde kapitaal moet op het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd bereikt is in één keer gebruikt worden om een periodieke uitkering mee aan te kopen. Daar ligt het probleem!

Een slecht moment om pensioen aan te kopen

Of het nu een goed moment is of niet, wie nu met pensioen gaat moet een pensioen inkopen tegen de huidige rentetarieven. Uitgaande van de huidige rente wordt de hoogte van de maandelijkse uitkering levenslang vastgesteld voor de pensioengerechtigden. Een 1 procent lagere rente zal zorgen voor een ongeveer 14 procent lager pensioen. Door de huidige rente kan het pensioen tot 50 procent lager uitvallen dan vooraf verwacht.

Er kan niet gewacht worden op tijden met hogere rentes, want op de pensioenleeftijd moet de pensioenuitkering in één keer aangekocht worden.

Hebben verzekeraars aan hun zorgplicht voldaan?

Verzekeraars wordt verweten dat ze de verzekerden onvoldoende hebben gewezen op de risico's. Hebben zij wel voldaan aan de zorgplicht? Verzekeraars kunnen ook niet voorzien hoe de rente zich gaat ontwikkelen. Jaarlijks sturen zij een UPO (Uniform Pensioenoverzicht) naar de actieve deelnemers aan een pensioenverzekering. Hierin staat wat de verzekerden kunnen verwachten op de pensioendatum.

Uit de overzichten was af te lezen dat de pensioenuitkering jaarlijks lager werd door de steeds verder dalende rente. Vanuit de politiek moeten er maatregelen worden getroffen dat het bedrag niet meer in één keer gebruikt moet worden om een pensioen aan te kopen. Verzekeraars kunnen het beleid niet aanpassen.

Gespreide aankoopmomenten

VVD-kamerlid Helma Lodders heeft in het televisieprogramma EenVandaag aangegeven dat zij gaat pleiten voor de mogelijkheid om een pensioenuitkering gespreid in te kopen. Dat wil zeggen dat er op de pensioendatum gekozen kan worden voor een gedeeltelijke inkoop. De rest van het opgebouwde vermogen wordt doorgeschoven in de hoop dat de rente weer gaat stijgen.

Nog vóór de zomer wil Helma Lodders met een initiatiefwetsvoorstel komen om de mogelijkheden met het inkopen van een pensioenuitkering te verruimen.

Naar mobiele navigatie