15 april 2016

Lage rente kan fataal zijn voor uw pensioen

Pensioenfondsen maken op dit moment te weinig rendement. Hierdoor krijgt u mogelijk minder pensioen.

Pensioenfondsen maken op dit moment te weinig rendement. Er mag niet te speculatief belegd worden, waardoor ze een groot deel van hun vermogen veilig moeten wegzetten. Het voordeel hiervan is dat de kans op een negatief rendement klein is, maar er zijn ook nadelen.

Om aan de toekomstige betalingsverplichtingen te voldoen hebben pensioenfondsen een goed rendement nodig. Met de huidige rentetarieven lopen de pensioenen en de indexering ervan gevaar. Ook opgebouwd vermogen bij een verzekeraar kan een probleem vormen.

Pensioenfondsen zijn ingesteld op een rendement dat aanzienlijk hoger ligt dan de huidige rendementen. Tekorten in de vermogensopbouw moeten op de één of andere manier opgevangen worden. Dit brengt een goed pensioen in gevaar.

Lage rendementen, weinig risico’s

Er wordt op een groot deel van het vermogen van pensioenfondsen weinig rendement gemaakt. Dit deel is namelijk risicomijdend geïnvesteerd. Een alternatief is om geld op andere manieren in te zetten. Door te beleggen is gemiddeld genomen het rendement hoger, maar daar kleven weer gevaren aan. Om te voorkomen dat er vermogen verdampt, mag maar een klein deel van het pensioenvermogen belegd worden.

Hoe zit het met het vermogen opgebouwd bij een verzekeraar?

De meeste werknemers met een pensioenregeling weten nu al hoe hoog het pensioen gaat worden. De hoogte van de uitkeringen staan namelijk (normaal gesproken) vast. Andere werknemers bouwen een kapitaal op dat per de pensioendatum gebruikt wordt om een uitkering aan te kopen. Hierdoor staat de hoogte van de uitkering niet vast. Met de huidige rentetarieven is dit een groot nadeel. Met het kapitaal wordt namelijk een periodieke uitkering aangekocht. Deze uitkering is sterk afhankelijk van de hoogte van de rente. Bij een lage rente volgt er levenslang een tegenvallende periodieke uitkering.

Pensioenknip om de effecten van de lage rente op te vangen

Iedereen die een pensioenkapitaal opbouwt en op korte termijn met pensioen gaat heeft een probleem. Door de lage rente wordt er een periodieke pensioenuitkering aangekocht die ver achter ligt op de verwachtingen uit het verleden. De ingangsdatum van het pensioen uitstellen is geen optie. Dit heeft de politiek ook ingezien. Er wordt nu gesproken over een definitieve oplossing, maar er is ook een tijdelijke oplossing gecreëerd in de vorm van de pensioenknip.

Wat houdt de pensioenknip in?

Met de pensioenknip koopt u op de pensioendatum nog niet het volledige pensioen aan. U koopt eerst een tijdelijke pensioenuitkering aan. Hier wordt een klein deel van het opgebouwde vermogen voor gebruikt. Over twee jaren koopt u vervolgens de levenslange pensioenuitkering aan. Deze pensioenknip wordt gebruikt in de hoop dat de rente over twee jaren weer hoger staat. Het kan ook slecht uitpakken. In principe zou de rente nog lager kunnen staan. Ook kan het gebeuren dat door andere factoren de pensioenuitkering lager uitvalt.

Naar mobiele navigatie