26 augustus 2015

Let op! Nog recht op toeslagen over 2014? Vraag voor 1 september aan

U kunt deze maand nog toeslagen aanvragen over het belastingjaar 2014. Wacht daar niet te lang mee!

Toeslagen moet u zelf aanvragen. Deze worden niet automatisch toegekend. Om te bepalen of u recht heeft op één van de toeslagen, kunt u eenvoudig berekeningen maken op Toeslagen.nl. U kunt deze maand ook nog toeslagen aanvragen over het belastingjaar 2014. Wacht daar niet te lang mee! Vanaf september kan het niet meer. Nog wel over 2015, maar niet over 2014.

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat toeslagen alleen aangevraagd kunnen worden door mensen met een laag inkomen. Ook gezinnen met een redelijk inkomen hebben recht op een tegemoetkoming. Bij een modaal gezinsinkomen (35.500 euro) bestaat er bijvoorbeeld recht op 14 euro per maand aan zorgtoeslag.

Hoe kunt u berekenen of u recht heeft op toeslagen?

Op Toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken. Het enige wat u hiervoor nodig heeft zijn de inkomensgegevens over het jaar 2014. Heeft u een partner? Zoek ook zijn/haar inkomensgegevens over 2014 erbij. U kunt berekeningen maken voor de volgende toeslagen:

  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Kindgebonden budget
  • Kinderopvang toeslag

Als uit de berekening blijkt dat u toch rechten heeft, kunt u nog een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Voor het aanvragen moet u naar de website van de Belastingdienst. Bij het inloggen heeft u de DigiD nodig, en eventueel het DigiD van uw partner.

Recht op toeslag is niet alleen afhankelijk van het inkomen

Naast het inkomen kan het wel of niet recht hebben op toeslagen ook afhankelijk zijn van het vermogen. Bij een vermogen vanaf 21.139 euro (voor 2015 geldt een bedrag van 21.330 euro) per belastingplichtige bestaat er bijvoorbeeld geen recht op huurtoeslag. Bij de zorgtoeslag wordt er ook gekeken naar het vermogen. Indien het vermogen groter is dan ruim honderdduizend euro, bestaat er geen recht op zorgtoeslag. Voor AOW-ers kan er met andere bedragen aan vermogen gerekend worden.

Er gelden andere voorwaarden voor kinderopvang toeslag

De huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget kunt u nog aanvragen over 2014. Een voorwaarde voor de kinderopvangtoeslag is dat u binnen drie maanden na de begindatum van de kinderopvang deze toeslag moet aanvragen. Over 2014 lukt dus al niet meer, en er kunnen ook al maanden in 2015 verloren zijn gegaan.

Controleer ook gelijk uw rechten over 2015

Bereken ook direct even de eventuele rechten voor 2015. Ook als u al toeslagen uitbetaald krijgt. Aan de hand van proefberekeningen kunt u kijken in hoeverre uw huidige rechten kloppen. Indien u nu te weinig krijgt, laat u geld liggen. Krijgt u teveel? Dan kunt u het alsnog verlagen om een naheffing van de Belastingdienst te voorkomen.

Ga het vooral doen, want binnen één minuut kunt u de berekening op de website van de Belastingdienst maken.

Naar mobiele navigatie