18 maart 2015

Maken standaard verzekeringen het vergelijken eenvoudiger?

Standaard verzekeringen met standaard voorwaarden zouden het vergelijken eenvoudiger moeten maken. In de praktijk werkt dit anders.

De toezichthouder op de financiële markten, de AFM, heeft onderzocht in hoeverre consumenten gebaat zijn bij het standaardiseren van verzekeringsproducten. Hieruit is gebleken dat het standaardiseren het verzekeringsgedrag van consumenten niet ten goede komt. Dit is onderzocht in opdracht van minister Dijsselbloem van Financiën. Hij was namelijk in de veronderstelling dat standaard verzekeringen het leven van consumenten eenvoudiger zouden maken.

In het onderzoek is gebruik gemaakt van gedragswetenschappelijke inzichten. In bepaalde gevallen kunnen standaard verzekeringen wel helpen bij het sturen naar de juiste beslissingen. Dit zien wij bijvoorbeeld bij de inboedel- en de opstalverzekeringen van tegenwoordig. In een ver verleden boden deze verzekeringen uitsluitend dekking bij brand. Verzekeraars hebben zelf uitgebreidere dekkingen als standaard neergezet die beter aansloten op de wensen van de consument.

Waar moet de standaard verzekering van Dijsselbloem aan voldoen?

Het zou een verzekeringsproduct moeten worden die bij alle verzekeraars gelijke voorwaarden en dekkingen bieden. De verzekeraars kunnen alleen met elkaar concurreren op prijs. Dit is te vergelijken met de basis zorgverzekering. Bij welke verzekeraar u deze polis ook afsluit, elke verzekeraar biedt dezelfde dekking. De standaard verzekering voor consumenten zouden alle verzekeraars in hun assortiment op moeten nemen.

Waarom standaard verzekeringen?

De standaard verzekeringen zouden de oplossing zijn voor drie problemen. Het eerste probleem is het beperkte vergelijkingsgedrag van consumenten. Tegenwoordig zijn consumenten juist meer gericht op vergelijken, maar volgens de minister dus nog onvoldoende. Het tweede probleem is het aanschaffen van producten met onwenselijke kenmerken. Hierbij kun je denken aan dekkingen die niet goed afgestemd zijn op de gemiddelde behoeften. Het derde probleem is de onderconsumptie. Met andere woorden te weinig verzekeringen of te beperkt verzekerd.

Standaardproducten testen op zzp'ers

De AFM heeft voorgesteld om standaard verzekeringen te testen op zzp´ers. Onder deze groep is er namelijk duidelijk sprake van onderconsumptie. De testproducten zouden de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de pensioenproducten moeten worden. Door ondoorzichtigheid van deze verzekeringen kiezen de meeste nieuwe zzp´ers er niet voor om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en om een kapitaal op te bouwen voor de oude dag. Door de test kan ook meer inzicht worden verkregen in de reden van onderconsumptie.

Minister Dijsselbloem staat open voor de test met zzp´ers

In een kamerbrief heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Hij ziet de toegevoegde waarde van een dergelijke pilot. Helaas lijken ze niet de moeite te nemen om bij de zzp´ers te informeren in hoeverre er belangstelling bestaat voor een dergelijk standaard product. Zij zijn immers de afnemers van het verzekeringsproduct.

Naar mobiele navigatie