17 april 2015

Meer energiebespaarleningen aangevraagd

In het eerste kwartaal van 2015 zijn er ruim zeshonderd energiebespaarleningen aangevraagd.

Is onze samenleving langzaam aan het verduurzamen? In het eerste kwartaal van 2015 zijn er ruim zeshonderd energiebespaarleningen aangevraagd, tegenover 850 aanvragen over heel 2014.

In juni 2014 schreef de Vereniging Eigen Huis nog dat er opvallend weinig belangstelling was voor energiebespaarleningen. Consumenten kunnen deze lening aanvragen om met het geld hun huis energiezuiniger te maken. Minister Stef Blok heeft samen met de Rabobank en de ASN bank een bedrag van 300 miljoen euro in het Nationaal Energiebespaarfonds gestort. Vier maanden na de oprichting van het fonds was er nog maar 2,4 miljoen euro uitgeleend.

Wat houdt de energiebespaarlening in?

Vanuit de overheid en de twee banken wordt onder gunstige voorwaarden het geld uitgeleend. Met het geld kan bijvoorbeeld energiezuinig glas in het huis worden gezet, zonneboilers worden geïnstalleerd of op een andere manier het huis energiezuiniger worden gemaakt. Op termijn moeten gezinnen de investeringen weer terugverdienen door besparingen. Het te lenen bedrag varieert van 2.500 euro tot maximaal 25.000 euro.

Waar wordt het plotselinge succes door veroorzaakt?

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten is de beheerder van het fonds. Zij hebben wel een mogelijke verklaring voor de stijgende animo van de leningen. Sinds 1 januari 2015 is het energielabel verplicht voor huizen die verkocht worden. Alle huiseigenaren hebben een voorlopig energielabel gekregen. Deze moeten door de huiseigenaren omgezet worden naar een definitief energielabel.

Wat zijn de voorwaarden voor een energiebespaarlening?

De lening kan uitsluitend worden aangevraagd door huiseigenaren. Leningen tot 5.000 euro moeten binnen zeven jaren worden terugbetaald. Voor hogere leningen worden termijnen gesteld die op kunnen lopen tot 15 jaar. Het bedrag wordt in een bouwkrediet gestort. De te betalen nota's voor de energiebesparende uitgaven kunnen vanuit het bouwkrediet worden voldaan. Het is geen hypothecair krediet. De lening wordt onderhands verstrekt. Op ieder willekeurig moment kan er versneld worden afbetaald. Maximaal 75 procent van het geleende bedrag kan gebruikt worden voor het financieren van zonnepanelen.

Hoe kan een energiebespaarlening worden aangevraagd?

De lening kan worden aangevraagd bij de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds. De uitvoering, de verstrekkingen en het administratieve beheer liggen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Aan de hand van een aantal vragen wordt er eerst geïnventariseerd hoe uw persoonlijke situatie is en het gewenste bedrag dat u wilt lenen. Ook wordt er gekeken in hoeverre de extra lasten te dragen zijn met het gezinsinkomen en de huidige hypotheeklasten en andere maandelijkse vaste lasten. Na het maken van de online berekening kan de lening ook gelijk worden aangevraagd.

Een naar verhouding goedkope lening om uw huis energiezuiniger te maken, maar het blijft natuurlijk wel gewoon een lening. Indien de investering eenvoudig terugverdiend kan worden, is het een mogelijkheid om uw huis energiezuiniger te krijgen.

Naar mobiele navigatie