10 april 2015

Meer hypotheken verkocht door de lage hypotheekrente

De lage rentestand zorgde ervoor dat het aantal hypotheekaanvragen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014 is verdubbeld.

In 2014 zijn de hypotheekrentes sterk gedaald. Dit jaar wordt de dalende trend gewoon doorgezet. Wat dacht u van een hypotheekrente onder de 3 procent bij een rentevast periode van 20 jaar? In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er veel meer hypotheken verkocht vergeleken met het eerste kwartaal van 2014. Ook niet zo vreemd met de goedkope hypotheken en stijgende huurprijzen van huizen.

In het eerste kwartaal van 2015 zijn er 27 procent meer huizen verkocht in vergelijking met het eerste kwartaal van 2014. Dit blijkt uit cijfers van het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Dit bedrijf regelt het elektronische verkeer tussen banken en adviseurs voor ongeveer 65 procent van de markt. In het eerste kwartaal hebben zij 52.500 aanvragen verwerkt. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2013 is het aantal hypotheekaanvragen bijna verdubbeld.

Banken verlagen hypotheekrentes massaal

In de media wordt nauwelijks meer geschreven over renteverlagingen van hypotheekbanken. Ze blijven namelijk in herhaling vallen. Door de zeer lage rentestand worden de onderlinge verschillen tussen de banken ook steeds kleiner. U zou denken dat het niet meer verder verlaagd kan worden, maar banken verlagen nog steeds.

Hoe kunnen de hypotheekrentes zo laag zijn?

Ondanks dat banken de laatste jaren een hogere winstmarge doorberekenen aan de klant, zijn de hypotheekrentes zeer laag in vergelijking met een paar jaren geleden. Dit komt doordat banken goedkoop geld kunnen lenen van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB houdt de rente laag om de economie te stimuleren, en wat betreft de huizenverkoop lukt dat aardig. De huizenprijzen zijn voorzichtig weer aan het stijgen en de huizenverkoop krijgt duidelijk een impuls. Ook belangrijk is het stijgende vertrouwen in de huizenmarkt. Door de sterke daling van de huizenprijzen sinds 2008 was het vertrouwen naar een laag niveau gezakt.


Kiezen voor een lange of een korte rentevast periode?

Starters die nu de huizenmarkt gaan betreden kunnen tegen lage maandlasten een huis kopen. Ook de hypotheekrente voor een rentevast periode van 10 of zelfs 20 jaar is nog laag te noemen. De dalende trend van de rente duurt al jaren. Wat moet u doen als u nu een huis koopt? Kiezen voor een korte periode omdat de rente mogelijk nog verder gaat zakken? Of juist voor zekerheid gaan en direct kiezen voor een langere rentevast periode? Dat is niet te voorspellen, maar door voor zekerheid te kiezen weet u dat u 10 tot 20 jaar op lage maandlasten zit.

Een verdere renteverlaging is zeker niet uit te sluiten, maar voorzichtigheid is geboden. Door nu te kiezen voor een periode tot 5 jaar vast, bent u sterk afhankelijk van de renteontwikkeling in de komende jaren.

Naar mobiele navigatie