13 september 2017

Meest gestelde vragen over de WW

Wij hebben een aantal veel gestelde vragen over de WW-uitkering verzameld. Waar heb je recht op en voor hoelang?

Na ontslag kun je tijdelijk recht hebben op een WW-uitkering, maar de rechten zijn in 2016 versoberd. Waar heb je wanneer nog recht op?

Als jij je baan verliest kun je onder voorwaarden aanspraak maken op een WW-uitkering. Ook bij het verliezen van uren kun je al rechten hebben. Je moet minimaal voor vijf uren per week ontslagen zijn. Werk je maar tien uren of minder in de week? In dat geval moet je minimaal de helft van jouw uren verliezen. Wij zullen jou verder niet vermoeien met gedetailleerde regeltjes en voorwaarden die het UWV stelt. We lichten liever een aantal veel gestelde vragen toe.

Hoe lang heb je recht op een WW-uitkering?

Dit is ook gelijk de belangrijkste vraag, mede doordat de maximale duur van de rechten zijn ingekort. De minimale duur bedraagt 3 maanden en de maximale duur wordt op termijn ingekort naar 24 maanden. Gedurende de eerste 2 maanden bestaat er recht op 75 procent van het laatst verdiende loon. Daarna zakt de uitkering naar 70 procent. Het inkomen boven het maximale dagloon telt niet mee voor de berekening. Per 1 juli 2017 bedraagt het maximale dagloon 53.701 euro. De uitkering bedraagt dus nooit meer dan 70 of 75 procent van 53.701 euro.

Er worden ingewikkelde formules gebruikt om te berekenen hoe lang je de uitkering krijgt, maar je kunt het ook gewoon online berekenen op de website van Ontslag.nl.

Heeft een ontslagvergoeding invloed op de WW-uitkering?

In principe heeft de ontslagvergoeding geen invloed op jouw WW-uitkering, maar toch kan het elkaar raken. De werkgever heeft namelijk een opzegtermijn. Deze varieert van 1 tot 4 maanden. Als je korter dan 5 jaren in dienst bent geweest, geldt een opzegtermijn van 1 maand. Bij een dienstverband van langer dan 15 jaren geldt een opzegtermijn van 4 maanden. Gedurende deze opzegtermijn heb je geen recht op een WW-uitkering. Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst door een kantonrechter kun je binnen de opzegtermijn ontslagen worden. In dat geval moet je een deel van de ontslagvergoeding dus gebruiken om de inkomstenderving op te vangen.

Wat zijn de gevolgen van ziekte tijdens de ziekteperiode?

De uitkering blijft doorlopen. Als de ziekte langer duurt dan 13 weken, heb je na deze weken recht op een ziektewetuitkering. Uiteraard ben je wel verplicht om het aan het UWV te melden. Zij moeten wel weten in hoeverre je beschikbaar bent voor werk.

Verspeel ik mijn uitkering door het instemmen met ontslag?

Als je zelf ontslag neemt is er sprake van verwijtbare werkloosheid. Hetzelfde kun je eigenlijk ook zeggen bij het instemmen met ontslag. Maar je mag ingaan op een ontslagvoorstel (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd) van de werkgever. Hiermee verspeel je niet jouw rechten op een WW-uitkering. Laat je wel juridisch adviseren. Er moeten geen dingen in de papieren staan die alsnog zorgen voor het verliezen van jouw rechten op een WW-uitkering.

Naar mobiele navigatie