31 mei 2017

Meest gestelde vragen over vakantiegeld

De meeste werknemers krijgen deze maand vakantiegeld uitgekeerd. Wat moet je weten over het vakantiegeld?

Het is weer eind mei. De meeste werknemers krijgen het vakantiegeld overgemaakt. Een aantal vragen die vaak over het vakantiegeld gesteld worden lichten wij toe.

Voor werknemers is het salaris over de maand mei heel fijn. Bruto krijg je ongeveer het dubbele van je maandsalaris uitgekeerd. Als je in de veronderstelling bent dat het netto ook op het dubbele neer komt, zul je teleurgesteld zijn.

Hoeveel krijg ik aan vakantiegeld?

De afspraken hierover zijn vastgelegd in de cao. Wettelijk is vastgelegd dat het minimaal 8 procent over het brutoloon bedraagt. Je bouwt de rechten op van 1 juni tot 1 juni in het nieuwe jaar. Bruto krijg je dus minimaal 12 x 8 procent = 96 procent van het maandloon. Toch zal de netto uitbetaling veel lager zijn dan het reguliere maandloon. Dat komt doordat in het reguliere loon heffingskortingen verwerkt zitten. Hierdoor heb je een belastingvoordeel. Het vakantiegeld wordt eigenlijk bij jouw inkomen opgeteld en belast in het tarief waar het hoogste deel van jouw inkomen in valt. In de meeste gevallen zal het om een heffing gaan van 42 procent.

Waar heb ik recht op als ik nog geen jaar in dienst ben?

Vakantiegeld wordt geleidelijk opgebouwd. Iedere maand bouw je weer een deel van jouw vakantiegeld op. Als je bijvoorbeeld in december in dienst bent gekomen, mis je de opbouw van de maanden juni tot en met november. Hierdoor heb je dus recht op een lagere uitkering aan vakantiegeld. Bij het uit dienst treden krijg je naast het laatste salaris ook het opgebouwde vakantiegeld uitgekeerd. Dit is namelijk achterstallig loon waar je nog recht op hebt.

Heb je met een nul urencontract ook recht op vakantiegeld?

Ja, iedereen heeft wettelijk recht op vakantiegeld. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de rechten maandelijks uit te keren. Je krijgt hierdoor als het ware een hoger uurloon. Een groot nadeel is natuurlijk dat je in de maand mei geen vakantiegeld meer krijgt.

Mag de werkgever het vakantiegeld ook in juni uitkeren?

Ja, dat mag. In de arbeidsovereenkomst is vastgelegd wanneer de werkgever tot uitkering over gaat. De meeste werkgevers kiezen voor de maand mei.

Hebben gepensioneerden ook recht op vakantiegeld?

Gepensioneerden hebben recht op vakantiegeld over de uitkering van de AOW en over het aanvullend pensioen. De hoogte van het vakantiegeld over het AOW is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden. Een alleenstaande krijgt netto 817,77 euro uitbetaald. Met een partner bedraagt de maximale toeslag 937,93 euro.

Naar mobiele navigatie