09 maart 2016

Met de blijverslening kunnen ouderen toch blijven wonen

Heeft u overwaarde en wilt u blijven wonen? Dan kan de blijverslening uitkomst bieden. Zo werkt het.

Met name oudere huiseigenaren hebben veel geld vastzitten in de stenen. Ze hebben vaak een grote overwaarde in het huis zitten waar ze niets mee kunnen. Er zijn mogelijkheden met de zogenaamde verzilverhypotheek of een krediethypotheek, maar geldverstrekkers zijn maar beperkt bereid om een krediet te verstrekken. Via de gemeente komen er mogelijkheden om een zogenaamde blijverslening af te sluiten. In de Gelderse gemeente Renkum hebben ze de primeur. Sinds deze maand kunnen er blijversleningen worden afgesloten.

Wat houdt de blijverslening in?

Veel oudere huiseigenaren zouden een extra hypotheek willen vestigen op de eigen woning om met het geld het huis aan te passen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft met dit doel een blijverslening voor senioren geïntroduceerd. Het krediet kan aangevraagd worden bij de gemeente. Er zijn twee varianten van deze lening, namelijk in de vorm van een consumptief krediet en een hypothecaire variant. De lening bedraagt maximaal 80 procent van de WOZ-waarde. Het geld is bestemd voor het levensloopbestendig maken van het huis.

Welke voorwaarden worden er gesteld aan de blijverslening?

De leningen worden aangeboden door gemeenten. Zij krijgen ook zelf de mogelijkheid om voorwaarden te stellen. De gemeente Renkum heeft ervoor gekozen om uitsluitend de hypothecaire variant aan te bieden. Ook kunnen gemeenten bijvoorbeeld zelf bepalen wat de maximale leeftijd is voor het verkrijgen van een lening. Het maximaal te lenen bedrag wordt ook door de gemeente vastgesteld. De voorwaarden voor de lening kunnen per gemeente sterk verschillen.

Een goed initiatief voor oudere huiseigenaren

Senioren worden tegenwoordig aangemoedigd om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dit wordt haalbaar door de eigen woning aan te passen, maar daar moet wel voldoende geld voor zijn. Veel senioren hebben de duizenden euro’s die ze daarvoor nodig hebben niet liggen. Toch hebben ze vaak voldoende overwaarde in het huis. Met de blijverslening wordt er een mogelijkheid geboden om een aanpassing van het huis financieel mogelijk te maken. Een voordeel van deze manier van financieren zijn de lage kosten in vergelijking met het vestigen van een extra hypotheek op het huis.

Goedkoop lenen via de gemeente

Via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) zijn er meerdere gunstige leningen mogelijk. Ook startersleningen kunnen via de gemeente verstrekt worden. Daarnaast zijn er ook leenmogelijkheden om de eigen woning duurzamer te maken. Dit gebeurt onder andere met de energiebespaarlening en de stimuleringslening. Ook voor deze leenvormen geldt dat het niet door alle gemeenten wordt aangeboden. Via de website SVN.nl kunt u erachter komen welke mogelijkheden uw gemeente biedt. De kans is klein dat de blijverslening er ook al tussen staat, maar de komende maanden komen er steeds meer gemeenten die het aan gaan bieden.

Naar mobiele navigatie