21 februari 2017

MKb-toets - mkb'ers mogen nieuwe wetten beoordelen

De wet- en regelgeving wordt pas echt getest in de praktijk. Met de mkb-toets kunnen ondernemers alvast aangeven welke bezwaren er kunnen zijn.

MKB Nederland heeft gepleit voor een zogenaamde mkb-toets. In deze toets worden nieuwe wet- en regelgevingen eerst getoetst door het mkb. Een goede zaak.

Wetten en regels worden aan de tekentafel uitgewerkt. Na de introductie blijkt pas hoe ze in de praktijk uitpakken. Met behulp van mkb’ers kan vooraf getoetst worden hoe ze werken. Ook belangrijk, welke administratieve rompslomp komt er uit voort? Vaak kom je pas achter de nadelen bij het uitvoeren van nieuwe wetgeving.

Wat houdt de mkb-toets in?

De politiek heeft de lastige taak om iedereen tevreden te houden. En dat valt niet mee. Niet populaire beslissingen komen ze niet onderuit. Er ontstaat irritatie als plannen niet goed doordacht zijn. MKB Nederland is de afgelopen maanden aan het lobbyen geweest voor een mkb-toets. Het huidige kabinet heeft toegezegd het mkb meer te betrekken bij beleidsvorming door ze inspraak te geven. Ook komen er testpanels waarin de nieuwe wet- en regelgeving alvast aan ondernemers in het panel wordt voorgelegd. Dit moet zorgen voor een kwaliteitsverbetering.

Waarom gaat het mkb toetsten?

Ongeveer 97 procent van de bedrijven heeft 25 of minder werknemers. Deze bedrijven vallen onder de noemer mkb. Logisch om deze ondernemingen bij beleidsvorming te betrekken. Het repareren van wet- en regelgeving is namelijk op deze manier niet noodzakelijk. Zij weten ook als geen ander waar behoefte aan bestaat en wat werkt en wat niet werkt. Het grote verschil tussen het MKB en grotere bedrijven is de betrokkenheid van de ondernemer. Grote bedrijven hebben bijvoorbeeld hr-medewerkers in dienst. In mkb-bedrijven moeten de ondernemers zelf bijvoorbeeld personeelszaken regelen en vergunningen aanvragen. Hierdoor weten de ondernemers binnen het mkb meer over alle lagen binnen de bedrijfsvoering.

Is het principe nieuw?

Nee, bedrijven werden al betrokken bij het maken of veranderen van wetgeving. Dit gebeurt onder andere in de Bedrijfseffectentoets. Maar een veel gehoord bezwaar is dat de toets niet goed afgestemd is op het mkb.

Het moet wel begrijpelijk blijven

Neem alleen maar de administratieve druk bij zieke werknemers. Ook ondernemers binnen het mkb moeten er eigenlijk wel iemand voor aannemen om het te regelen. Maar zo werkt het niet. Dat kan namelijk niet uit. De administratieve rompslomp kan grotendeels uitbesteed worden, maar de kosten hiervan zijn hoog. Als mkb-ondernemers beter betrokken waren in het maken en veranderen van de administratieve regels, waren dit soort problemen eerder aan het licht gekomen. MKB-ondernemers moeten zich weer meer kunnen richten op de werkzaamheden waar geld mee wordt verdiend. Dit is ook weer goed voor de werkgelegenheid en dus ook voor de economie.

Het plan moet nog wel door de Tweede Kamer. Juich dus niet te vroeg. Met de verkiezingen op komst kan alles nog anders worden.

Naar mobiele navigatie