13 mei 2015

Moeten zelfstandigen zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid?

Zijn zelfstandig ondernemers vanaf nu verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid?

In een interview met het Financieele Dagblad heeft Maurice Limmen van vakbond CNV gezegd dat zzp'ers verplicht zouden moeten worden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Het niet hebben van deze verzekering en het niet opbouwen van een pensioen, zorgt voor een oneerlijke concurrentie ten opzichte van bedrijven. Dit is tegen het zere been van zzp'ers en belangenorganisaties van zzp'ers.

Bedrijven met personeel in dienst zouden volgens de voorzitter van de CNV moeite hebben om tegen de tarieven van zzp'ers op te boksen. De zelfstandigen vormen ook nog een steeds groter wordende groep van concurrenten. In 1996 waren er nog 330.000 zzp'ers actief. In 2014 is deze groep uitgegroeid tot maar liefst 800.000. Alleen al de groei zorgt voor meer concurrentie. Als ze ook nog eens goedkoper zijn, wordt het lastig concurreren voor bedrijven met personeel.

Geen vangnet voor zzp'ers bij arbeidsongeschiktheid

Ongeveer tweederde van de zzp'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hierdoor lopen ze een groot risico om bij arbeidsongeschiktheid hun inkomen te verliezen. In tegenstelling tot werknemers hebben zelfstandigen geen vangnet waar ze op terug kunnen vallen, zoals de WIA. Bij het verliezen van het inkomen bestaat er onder strikte voorwaarden recht op een bijstandsuitkering. Om hier aanspraak op te kunnen maken wordt er gekeken naar het gezinsinkomen en het vermogen van de arbeidsongeschikte. Daarnaast is het ook nog een basisinkomen gebaseerd op het minimumloon.

Verplichtstellen gaat te ver

Zelfstandigen die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten, zouden duidelijk gewezen moeten worden op de gevaren die zij lopen. Volgens Henk Wesselo van FNV Zelfstandigen is het verplichtstellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering niet verstandig. De groep van zelfstandigen is veel te divers om het verplicht te kunnen stellen. Voor het grootste deel van de zzp'ers is een verplichtstelling niet haalbaar. Andere zelfstandigen hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering ook gewoon niet nodig.

Ook niet alle zzp'ers kunnen het betalen

Het verplichtstellen moet ook wat betreft de vaste lasten haalbaar zijn. Veel zzp'ers hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering omdat ze de hoge lasten eenvoudig niet kunnen dragen. Gerekend over 2012 viel 15 procent van de zelfstandigen zonder personeel onder de categorie “arme huishoudens". Slechts 3 procent van de werknemers viel in deze categorie.

Eén oplossing voor de hele groep

Bij het verplichtstellen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, moet er een verzekeringsoplossing komen die voor de hele groep van ongeveer 800.000 zzp'ers een passende oplossing is. Dit zou bijvoorbeeld kunnen lukken door een basisvoorziening te creëren. Dit zou weer als nadeel hebben dat het voor de meeste zelfstandigen zonder personeel geen passende oplossing is.

Toch wordt er serieus gekeken naar de mogelijkheid om een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een pensioenvoorziening voor zzp'ers verplicht te stellen. Hier zal eerst nog veel over gesproken moeten worden voordat er een passende oplossing is gevonden voor alle valkuilen.

Naar mobiele navigatie