16 januari 2015

Moeten zzp’ers verplicht pensioen opbouwen?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt dat zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) verplicht pensioen moeten opbouwen.

De meeste werknemers zijn verplicht opgenomen in een pensioenregeling, terwijl een klein deel van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) maar pensioen opbouwt. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is dit verschil niet wenselijk. Door pensioenopbouw verplicht te stellen hebben zzp’ers zelf niet meer de keuze.

Het aantal zzp’ers in Nederland stijgt de laatste jaren sterk. Het aantal loopt al aardig richting de één miljoen. Het opbouwen van een pensioenvoorziening is niet hun eerste prioriteit. Hierdoor missen ze jaren pensioenopbouw. Dit kan zorgen voor tekorten op het moment dat ze met pensioen gaan. Veel zzp’ers zullen nog een pensioen(tje) van de vorige werkgevers hebben, maar een stijgend tekort zal zeker sprake van zijn. Pensioenopbouw verplicht stellen is waarschijnlijk een brug te ver voor veel zelfstandigen zonder personeel.

Zijn werkgevers verplicht om pensioen toe te zeggen?

Werkgevers zijn wettelijk niet verplicht om een pensioenregeling aan het personeel aan te bieden. In Nederland bestaat (nog) geen pensioenplicht. Vanuit de CAO kan de verplichting wel bestaan. Als er wel een pensioentoezegging is gedaan, gelden er regels die ervoor moeten zorgen dat de werkgevers hun verplichtingen na gaan komen.

Waarom wil de AFM pensioenopbouw verplichten voor zzp’ers?

Op het moment dat de zelfstandigen met pensioen gaan zal blijken dat het inkomensterugval groot is als er geen pensioen is opgebouwd. Er bestaat recht op een AOW uitkering eventueel aangevuld met een kleine pensioen vanuit vorige werkgevers. Indien deze groep gepensioneerden niet rond kan komen van de opgebouwde rechten, kan er een maatschappelijk probleem ontstaan. Daarnaast speelt ook mee dat er nu sprake is van een oneerlijke concurrentie ten opzichte van werkgevers. Veel werkgevers betalen wel pensioenpremies. Hierdoor kunnen ze wat betreft hun tarieven niet concurreren met zzp’ers die lagere kosten hebben.

Werknemers kunnen minder op gaan bouwen

Naast de verplichting voor zzp’ers stelt de AFM voor dat werknemers minder pensioen kunnen gaan opbouwen. Er moet een minimumpremie gaan gelden voor zowel werknemers als zzp’ers. Qua idee sluit dit mooi aan op plannen vanuit de politiek om een deel van de pensioenpremies van werknemers in te zetten om de hypotheek mee af te betalen. Dit plan wordt dit jaar verder uitgerold en toegelicht.

Zitten zzp’ers te wachten op een verplichtstelling?

Nee, zzp’ers kunnen zelf beslissen of ze wel of niet extra pensioen opbouwen. Een nadeel van een verplichte deelname is dat er voor de zzp’ers wordt besloten wat ze nodig hebben. De maandelijkse inleg moet wel op te brengen zijn.

Laat de politiek eerst maar een standpunt innemen. Het verplichtstellen zal niet zonder slag of stoot gaan en de verplichtstelling zal op korte termijn zeker niet doorgevoerd worden.

Naar mobiele navigatie