22 januari 2016

Nederlanders geven 5.300 euro uit aan zorg

Zorg is financieel aanzienlijk zwaarder gaan drukken op de portemonnee van de consument.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroegen onze zorglasten in 2014 gemiddeld ruim 5.300 euro. Bij de introductie van de huidige zorgverzekering in 2006 bedroegen deze lasten nog iets minder dan 4.000 euro. Zorg is financieel dus aanzienlijk zwaarder gaan drukken op de portemonnee van de consument.

Bij zorgkosten denkt u waarschijnlijk in eerste instantie aan de premie voor de zorgverzekering, maar er zijn meerdere kosten die u moet dragen. De grootste kostenpost zijn afdrachten aan belastingen en sociale lasten, namelijk 3.680 euro. Daar komt nog ruim 1.100 euro aan premie voor de zorgverzekering bij. Daarnaast betaalt u op diverse manieren aan de zorg. Hierbij kunt u denken aan het eigen risico, eigen bijdragen en medische kosten die gewoon niet verzekerd zijn. Het blijft helaas niet bij deze kosten, want ook de werkgever betaalt fors mee.

Steeds hogere lasten op de zwakste schouders

Door het versoberen van de dekking van de basisverzekering, komen er steeds hogere lasten op de zwakste schouders. Hetzelfde effect heeft ook het verhogen van het eigen risico. Nederlanders die veel medische zorg nodig hebben, hebben gemiddeld een lager inkomen. Om iedereen medische zorg te kunnen bieden wordt het grootste deel van de kosten van de medische zorg geïncasseerd via de belastingen. Op deze manier wordt geprobeerd om de medische zorg betaalbaar te houden voor iedereen.

Zorgtoeslag ter compensatie van de kosten

Nederlanders met een laag inkomen worden gecompenseerd voor de hoge premie. Ze hebben recht op zorgtoeslag. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen. Door de stijging van de zorgpremie, is ook de zorgtoeslag verhoogd. Ten opzichte van het jaar 2006 wordt er 60 procent meer aan toeslagen uitgekeerd. In 2014 is er ruim 4 miljard euro aan zorgtoeslag uitgekeerd. De gemiddelde uitkering is gestegen van 150 euro in 2006 naar 240 euro in 2014. De hoogte van de gemiddelde uitkering in 2014 is wel gezakt ten opzichte van 2013. Dit is te verklaren, want de zorgpremie is ook verlaagd.

Wat kunt u doen om de zorglasten te beheersen?

U heeft weinig invloed op de hoogte van de zorgkosten. Jaarlijks per 1 januari kunt u overstappen naar een andere verzekeraar, maar dat heeft maar een beperkt effect op de totale lasten. Zorg wel voor een goede afstemming van de zorgverzekering. U kunt besparen door niet aanvullend te verzekeren, maar dat kan u ook geld gaan kosten. De dekking van de zorgverzekering moet zo goed mogelijk aansluiten op de zorgbehoefte.

Naar mobiele navigatie