23 oktober 2015

Nederlanders hebben geldzaken beter onder controle

In vergelijking met twee jaren geleden hebben Nederlanders hun geldzaken beter voor elkaar.

In vergelijking met twee jaren geleden hebben Nederlanders hun geldzaken beter voor elkaar. Hier heeft Wijzer in Geldzaken (initiatief van het ministerie van Financiën) onderzoek naar gedaan. In 2015 betaalde 73 procent van de Nederlanders hun rekeningen op tijd. In 2013 was dit percentage nog 68 procent. Ook staan wij minder vaak rood vergeleken met twee jaren geleden.

Bijna een derde van de Nederlanders is in de afgelopen drie jaren in een slechtere financiële positie terecht gekomen. Als belangrijkste oorzaken hiervoor worden aangegeven hogere belastingen, hogere zorgkosten en juist lagere toeslagen. Opvallend is dat vooral 65-plussers het financieel slechter hebben gekregen.

Meer dan zestig procent heeft buffer van minder dan 3.500 euro

Huishoudens zouden maandelijks een deel van het inkomen moeten reserveren voor grote en onvoorziene uitgaven. Dit geld wordt een spaarbuffer genoemd. Uit het onderzoek blijkt dat bijna 40 procent van de huishoudens een spaarbuffer achter de hand heeft van 3.500 euro of meer. Een kwart van de gezinnen heeft minder geld achter de hand, en ruim een derde van de huishoudens heeft helemaal geen spaarbuffer. Deze gezinnen kunnen grote uitgaven niet betalen en voor onvoorziene uitgaven moet er in uiterste gevallen geleend worden. Hier ontstaat een probleem. Gezinnen die maandelijks nu geen geld over hebben om te sparen, zullen ook niet in staat zijn om een lening weer af te betalen.

Huishoudens komen weer op adem

In 2013 stond 52 procent van de Nederlanders nooit rood. Dit percentage is nu gestegen naar 63 procent. Door de economische verbeteringen gaat het dus weer de goede kant op met de geldzaken. Het gaat weer beter met de werkgelegenheid en er worden vanuit de politiek minder bezuinigingen doorgevoerd.

Hypotheek aflossen als oudedagsvoorziening

Er wordt nu in vergelijking met 2013 ook anders gekeken naar de hypotheekschuld. In 2015 geeft 38 procent van de ondervraagden aan extra af te willen lossen op de hypotheek. In 2013 had 24 procent van de ondervraagden dit voornemen. De stijgende trend wordt waarschijnlijk mede ingegeven door de zeer lage hypotheekrente.

Sparen is belangrijker dan hypotheek aflossen

Uit het onderzoek blijkt dat het extra aflossen op de hypotheek populair is. Toch is het belangrijk om in de eerste plaats te zorgen voor een ruime financiële buffer. Om te voorkomen dat u financieel vast komt te zitten bij tegenslagen, heeft u het meest aan een vrij besteedbaar bedrag. Geld gebruikt om af te lossen kunt u niet weer terughalen. Op de website van het Nibud kunt u berekenen hoe groot uw buffer moet zijn volgens de normen de normen van het Nibud.

Naar mobiele navigatie