18 november 2015

Negatief rendement op lijfrenteverzekeringen

De lage rentestand en kosten van verzekeraars zorgen ervoor dat het rendement laag of zelfs negatief wordt.

De laatste twee maanden van het jaar bereiken veel lijfrenteverzekeringen de einddatum. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden. Het afgebouwde kapitaal wordt uitgekeerd ter aanvulling op het pensioen, of het wordt weer voor een bepaalde periode weggezet om een hoger kapitaal op te bouwen. Welke optie u ook kiest, u zult aanlopen tegen de zeer lage rente van dit moment. Uit onderzoek van MoneyWise blijkt dat de rendementen bij verzekeraars zelfs negatief uit kunnen komen. Een goed alternatief is het banksparen.

Door een lijfrentekapitaal op te bouwen kunt u zorgen voor een aanvulling op de pensioeninkomsten. Het opgebouwde kapitaal mag niet in één keer uitgekeerd worden, maar in minimaal vijf jaren vanaf de pensioenleeftijd. Onder strikte voorwaarden is het nog mogelijk om het geld te gebruiken om eerder te stoppen met werken. Sinds 2008 kunt u naast een lijfrenteverzekering ook kiezen voor het banksparen.

Verzekeren of banksparen

U mag het lijfrentekapitaal overdragen naar een andere verzekeraar of naar een bank. Uw verzekeringsadviseur kan u hierin begeleiden. Het is namelijk zaak om de mogelijkheden en de opties goed tegen elkaar af te wegen. U kunt kiezen voor een lijfrenteverzekering of voor het zogenaamde lijfrente banksparen. Wij zullen eerst de verschillende vormen toelichten.

Kiezen voor een lijfrenteverzekering

MoneyWise heeft onderzocht welke rendementen er geboden worden door verzekeraars. Het probleem is dat verzekeraars vaak hoge kosten in de polissen verwerken. Bij naar verhouding lage kapitalen en korte looptijden kan het rendement negatief uitvallen. In 54% van de lijfrenteverzekeringen met een looptijd tussen 5 en 15 jaar komt het rendement zelfs negatief uit.

Kiezen voor banksparen

Het voordeel van banksparen is dat er meer rendement wordt gemaakt in vergelijking met het verzekeren. Bij bijvoorbeeld het kiezen voor een zogenaamde uitkerende lijfrente banksparen voor een periode van vijf jaren, geeft het banksparen een hogere maandelijkse uitkering. De mogelijkheid tot banksparen wordt ook aangeboden door zusterondernemingen van de grote Nederlandse verzekeraars. Zo hebben bijvoorbeeld Nationale Nederlanden en Aegon naast een verzekeringsmaatschappij ook een bank.

Verschillen tussen het verzekeren en het banksparen

Bij het verzekeren heeft u de optie om levenslang een uitkering te ontvangen. Bij het banksparen moet er altijd gekozen worden voor een bepaalde periode. U kunt bijvoorbeeld wel kiezen voor een uitkeringstermijn van 20 jaren of lager.

Een ander groot verschil is dat banksparen pas mogelijk is vanaf pensioenleeftijd. Bij het verzekeren is het onder voorwaarden nog mogelijk om een overbruggingslijfrente af te sluiten. Dit is een uitkering om eerder te kunnen stoppen met werken.

Bij het overlijden tijdens de uitkeringsperiode gaat het kapitaal bij het banksparen naar de nabestaanden. Dit is bij het verzekeren ook mogelijk, maar daar moet een aanvullende verzekering voor worden afgesloten.

Laat u goed adviseren om tot de juiste keuze te komen.

Naar mobiele navigatie