06 juli 2016

Nibud maakt zich zorgen over jouw toekomst. Is dat terecht?

Nederlanders denken te rooskleurig over hun pensioen. Dat is vaak minder hoog dan gedacht. Gelukkig is er iets aan te doen.

Het Nibud maakt zich zorgen over het financiële lot van toekomstige gepensioneerden. De bestedingsruimte na pensionering wordt door veel Nederlanders overschat. Door deze onjuiste verwachtingen maken Nederlanders zich onterecht geen zorgen. Nederlanders moeten zich vroegtijdig bezig gaan houden met de inkomenspositie vanaf de pensioendatum. Financiële gaten zijn namelijk vaak niet te dichten in een paar jaren.

De laatste jaren hebben gepensioneerden moeten inleveren op koopkracht. Volgens het Nibud wordt de situatie voor toekomstige gepensioneerden nijpender.

Zijn de toekomstige pensioeninkomsten hoog genoeg?

Deze vraag zouden vijftigers, maar ook dertigers en veertigers zichzelf moeten stellen. Zet de inkomsten van na uw pensionering eens op een rijtje. Vergelijk dit met uw huidige uitgavenpatroon en bepaal welke kosten niet meer te betalen zijn met het toekomstige inkomen. Hierbij kunt u rekening houden met uitgaven die er dan niet meer zijn of juist hoger zijn dan nu. Huurders van een huis moeten dus rekening houden met huurverhogingen. Huiseigenaren kunnen globaal bepalen welk deel van de hypotheek afbetaald is per de pensioendatum. Het gaat natuurlijk om inschattingen.

Wat zijn de plannen na pensionering?

Bij het bepalen van uw toekomstige financiële positie doet u er verstandig aan om ook rekening te houden met plannen voor na uw pensionering. Wilt u na uw werkzame periode gaan reizen, dan moet u nu hiertoe financieel wel in staat zijn. Aan de andere kant kunt u ook hoge zorgkosten hebben. Deze kosten moet u wel kunnen dragen. Tijdens uw werkzame periode moet het vermogen voor na uw pensioendatum opgebouwd worden. Er bestaat recht op AOW, maar de uitkering is slechts een percentage van het minimumloon. Voor veel Nederlanders is dit door hoge maandelijkse lasten onvoldoende om van rond te komen.

Met financiële planning inkomsten en uitgaven op een rijtje zetten

Inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven in de toekomst is niet eenvoudig. Hierbij spelen namelijk veel factoren mee en er moeten inschattingen gemaakt worden. Gelukkig zijn pensioenen tegenwoordig wel goed inzichtelijk gemaakt. Hoeveel u opgebouwd heeft en wat de verwachte uitkering vanaf de pensioendatum ongeveer wordt kunt u zien via Mijnpensioenoverzicht.nl. Ook rechten bij vorige werkgevers zijn in het overzicht opgenomen.

Hoe kunt u een pensioentekort aanvullen?

Werknemers die pensioen opbouwen via de werkgever zullen aanvullende voorzieningen moeten treffen om bestaande pensioentekorten op te vullen. Zelfstandigen doen er ook verstandig aan om te bepalen wat zij al aan pensioenvoorzieningen opgebouwd hebben. Vooral dertigers en veertigers kunnen nog eenvoudig het pensioen aanvullen. Voor vijftigers is dat ook mogelijk, maar tekorten aanvullen kan wel een behoorlijke aanslag zijn op het huidige inkomen. Door middel van lijfrentes kunnen tekorten verkleind worden, maar het kan bijvoorbeeld ook met een belegd vermogen.

Naar mobiele navigatie