23 januari 2015

Nieuw leenstelsel gaat definitief door

Het omstreden nieuwe leenstelsel gaat er komen! Er komt een einde aan de basisbeurs. Studenten moeten geld lenen om te kunnen studeren.

Het omstreden nieuwe leenstelsel gaat er komen! Er komt een einde aan de basisbeurs. Studenten moeten geld lenen om te kunnen studeren. Ze moeten een tegemoetkoming van de ouders krijgen, of ze moeten een schuld opbouwen ter financiering van de studie. Vanaf september 2015 gaat het nieuwe leenstelsel in.

Het wetsvoorstel van Bussemaker van de PvdA stuitte op veel verzet, maar het is de minister van Onderwijs gelukt om de regeling door de politieke molen te drukken. Volgens schattingen van het Centraal Planbureau (CPB) gaan er jaarlijks 2.700 studenten afhaken de komende twee jaren. De minister zelf verwacht dat het aantal lager uit gaat vallen.

Studieschuld is af te lossen met hoog inkomen

Na het afronden van de studie moeten de voormalige studenten met hun salaris in staat zijn om opgebouwde studieschulden weer af te lossen. Door er een lening van te maken komen de lasten te liggen bij de studenten zelf, in plaats van bij de belastingbetaler. Dit maakt de studenten gemotiveerder en de lasten komen bij de studenten die er uiteindelijk ook naar gaan verdienen. Helaas maakt het afschaffen van de basisbeurs het hoger onderwijs wel minder toegankelijk.

Wat gaat er in grote lijnen veranderen?

Voor studenten bestaat er nu nog recht op een basisbeurs van 102,77 euro voor thuiswonenden en 286,15 euro voor uitwonenden. Vanaf september 2015 vervalt deze maandelijkse compensatie. Vanaf de eerste euro moet er dan geleend worden door nieuwe studenten. Er bestaat vanaf september 2015 recht op een verhoogde aanvullende beurs als de ouders minder verdienen dan 30.000 euro. Bij een hoger inkomen daalt het bedrag waar de student recht op heeft. Vanaf een inkomen vanaf 46.000 euro vervalt de aanvullende beurs volledig.

Terugbetalen van de schulden

Er is een gunstige terugbetaalregeling afgesproken. De terugbetaling mag uitgesmeerd worden over een periode van 35 jaar. Na het afstuderen beginnen de voormalige studenten met het afbetalen van de schulden vanaf het moment dat ze minimaal het minimumloon verdienen. De verplichte maandelijkse aflossing bedraagt nooit meer dan 4 procent van het inkomen. Er zijn mogelijkheden om aflospauzes in te lasten.

Afgestudeerden moeten als starters eerst afrekenen met een schuld

Voormalige studenten gaan het in de toekomst moeilijker krijgen om een eigen bestaan op te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan studenten die de opleiding om welke reden dan ook niet af konden ronden. Zij krijgen niet het inkomen van afgestudeerden, maar ze blijven wel zitten met een schuld. Bij het kopen van een huis zal de studieschuld ook meegenomen worden om te bepalen of een hypotheek wel of niet verstrekt gaat worden. De regeling van het terug betalen is gunstig, maar een snelle aflossing is aan te bevelen.

Naar mobiele navigatie