19 augustus 2016

Noodzaak van een testament wordt vaak onderschat

Ook als je getrouwd bent en kinderen hebt kan het raadzaam zijn een testament op te stellen.

Onterecht wordt vaak gedacht dat een testament geen toegevoegde waarde heeft als je getrouwd bent en kinderen hebt. Je bezittingen gaan na overlijden immers vanuit de wettelijke regeling al naar je huwelijkspartner en de kinderen. Dit maakt een testament toch vaak niet overbodig. Wij leggen graag uit waarom.

Bij overlijden gaan vanuit de wettelijke regeling jouw bezittingen naar je huwelijkspartner en naar de kinderen. De langstlevende krijgt de volledige nalatenschap ter beschikking en de kinderen hebben een vordering op de langstlevende. De vordering kunnen de kinderen niet opeisen. Het komt ter beschikking van de kinderen bij overlijden van de langstlevende en als de langstlevende failliet wordt verklaard of in de schuldsanering terecht komt.

Waarom toch een testament opstellen?

Er zijn meerdere situaties denkbaar waarin het aan te raden is om toch te kiezen voor een testament. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een andere verdeling van de nalatenschap vast te leggen. Wettelijk is vastgelegd dat de huwelijkspartner en kinderen ieder een gelijk deel erven. Met deze verdeling is nog te schuiven. Ook is het mogelijk om een deel van de nalatenschap bijvoorbeeld na te laten aan een goed doel. Hieronder tref je nog een aantal redenen aan om toch een testament op te stellen.

Opeisbaar maken door de kinderen

In een testament kun je vastleggen dat de kinderen bijvoorbeeld hun erfdeel ook kunnen opeisen als de langstlevende gaat hertrouwen. Een andere optie is om de nalatenschap opeisbaar te maken als de langstlevende in de bijstand terecht komt. Zo kan voorkomen worden dat de langstlevende eerst het vermogen moet verteren voordat er recht bestaat op een bijstandsuitkering. Nalatenschap opeisbaar maken als de langstlevende in een verzorgingsinstelling terecht komt kan ook aan te raden zijn.

Uitsluitingsclausule opnemen in het testament

Bij overlijden van de langstlevende krijgen de kinderen de erfenis. Als de kinderen getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, kan er een probleem ontstaan bij een echtscheiding. De ex-partner heeft namelijk recht op de helft van de gezamenlijke bezittingen. Hieronder valt ook de nalatenschap. Dit kun je voorkomen door een uitsluitingsclausule in het testament op te nemen. Door deze clausule wordt de erfenis een privévermogen van jouw zoon of dochter. Een aangetrouwde kan er dus geen aanspraak op maken bij een echtscheiding.

Erfbelasting besparen met een testament

Met een testament kan invloed worden uitgeoefend op de hoogte van de erfbelasting. Een veel gebruikt testament hiervoor is het tweetrapstestament. Het is een ingewikkelde constructie die ook nadelig uit kan pakken. Je partner wordt hierin aangewezen als enige erfgenaam. Dit geeft een besparing aan erfbelasting. Voor de partner geldt namelijk een veel hogere vrijstelling van 636.180 euro.

De conclusie is dat een testament voor de meeste mensen aan te raden is. Wettelijk zijn er zaken geregeld, maar met een testament kun je maatwerk van je nalatenschap maken.

Naar mobiele navigatie