05 juni 2015

Ouderen kunnen overwaarde uit huis niet gebruiken

Drie van de tien ouderen zou de overwaarde in het huis willen gebruiken om de eigen woning te verbouwen.

Ouderen worden gestimuleerd om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Voor huiseigenaren betekent dit dat het huis in veel gevallen verbouwd moet worden. Indien daar geen geld voor beschikbaar is, kan de overwaarde in het huis gebruikt worden ter financiering. Helaas is een tweede hypotheek vestigen op een huis niet meer zo eenvoudig.

Acht van de tien ouderen met een eigen woning hebben een overwaarde in het huis opgebouwd. Drie van de tien zou de overwaarde in het huis willen gebruiken om de eigen woning te verbouwen. Door een overwaarde kan er een tweede hypotheek op het huis gevestigd worden. Met het vrijgekomen bedrag kan het huis worden aangepast door bijvoorbeeld alles gelijkvloers te maken. Helaas willen banken hier vaak niet meer aan meewerken.

Geld blijft in de stenen zitten

Tot voor een paar jaren geleden stelden banken geringe eisen bij het aanvragen van een tweede hypotheek. Tegenwoordig zijn banken minder snel bereid om een extra hypotheek te verstrekken. Een grote overwaarde is niet voldoende om een extra hypotheek op het huis te kunnen vestigen. De inkomenstoets vormt voor de ouderen het grootste probleem. Ze kunnen de banken niet voldoende garanties bieden om de banken zover te krijgen om de overwaarde (deels) te benutten.

Wat wordt er onder de inkomenstoets verstaan?

In hoeverre de bank een tweede hypotheek wil verstrekken is afhankelijk van twee belangrijke factoren, namelijk de omvang van de overwaarde en de hoogte van het inkomen. Beide bedragen moeten hoog genoeg zijn om de extra hypotheek te kunnen dragen. Een overwaarde van een paar ton geeft nog geen garantie dat u extra kunt lenen met het huis als onderpand.

Bij een inkomenstoets gaat de bank berekenen hoeveel u mag lenen uitgaande van het gezinsinkomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde financieringslastpercentage. Dit percentage geeft aan welk deel van uw inkomen u kunt gebruiken om te besteden aan woonlasten. Het financieringslastpercentage is weer afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de huidige rentestand.

Een krediethypotheek afsluiten

Een krediethypotheek is een krediet met het huis als onderpand. Een dergelijke hypotheekvorm kan gebruikt worden om de overwaarde in het huis deels uit te winnen. Met de bank wordt dan een kredietlimiet afgesproken, en tot het limiet kunt u bedragen opnemen. Tussentijds kan er ook weer onbeperkt afgelost worden. Er is uitsluitend rente verschuldigd over het opgenomen deel. De betaalde rente is niet aftrekbaar van het inkomen.

Voor ouderen met een grote overwaarde in het huis is de krediethypotheek ook niet de oplossing. Er worden namelijk nauwelijks nog krediethypotheken afgesloten. De situatie van deze ouderen is een gevolg van de huidige strenge hypotheekeisen.

Naar mobiele navigatie