28 oktober 2015

Ouderentoeslag verdwijnt per 2016! Wat zijn de gevolgen?

Er wordt weinig aandacht aan geschonken in de media, maar de oudertoeslag komt te vervallen per 1 januari 2016.

AOW'ers met geen of een geringe aanvulling op de AOW, hebben nu nog recht op ouderentoeslag. Er wordt weinig aandacht aan geschonken in de media, maar deze toeslag komt te vervallen per 1 januari 2016. Een grote groep gepensioneerden gaat hierdoor sterk achteruit in het maandelijks te besteden bedrag. De financiële gevolgen kunnen namelijk ingrijpend zijn. De aanpassing kan gevolgen hebben voor de heffing over vermogen en op het recht op toeslagen.

De heffing over vermogen moet voor iedereen op een gelijk niveau komen. Om deze reden komt de ouderentoeslag te vervallen. Deze toeslag geeft AOW gerechtigden met een laag inkomen nu nog recht op een verhoogde heffingsvrijstelling over spaargeld. Belastingplichtigen moeten belasting betalen als ze vermogen bezitten boven 21.330 euro (vrijstelling over 2015). Voor partners geldt een vrijstelling van 42.660 euro. Om AOW'ers met een laag pensioen tegemoet te komen, kan de vrijstelling afhankelijk van het inkomen verhoogd worden met maximaal 28.236 euro. Vanaf 1 januari volgend jaar vervalt deze regeling.

Wie gaat er financieel nadeel ondervinden door de afschaffingen van de ouderentoeslag?

Niet voor alle AOW'ers heeft het afschaffen van de ouderentoeslag negatieve financiële gevolgen. U krijgt last van de afschaffing van de ouderentoeslag, als u:

  • In 2016 AOW gerechtigd bent
  • Een inkomen hebt van 20.075 euro of minder per jaar
  • Een vermogen hebt hoger dan de vrijstelling van 21.437 euro (vrijstelling 2016) en het dubbele hiervan bij een fiscaal partnerschap

Gevolgen voor de belastingheffing over het vermogen

Vermogen is in ons belastingstelsel belast in de zogenaamde box drie. Bij het bezitten van vermogen boven de vrijstelling, wordt er over het meerdere belasting geheven. De heffing bedraagt over het belastingjaar 2015 en 2016 omgerekend 1,2 procent over het bedrag boven de vrijstelling. Doordat vanaf volgend jaar AOW'ers met een laag inkomen een lagere vrijstelling krijgen in vergelijking met 2015, moet er meer belasting worden betaald. Het verschil in heffing kan boven de 300 euro uit komen.

Het verdwijnen van de ouderentoeslag kan ook zorgen voor lagere toeslagen

Het effect is tweeledig. Doordat de vrijstelling lager is, krijgt u eventueel een hoger inkomen uit vermogen. Dit zorgt weer voor een hoger verzamelinkomen. Dit kan net het verschil maken tussen een hogere of lagere toeslag. Voor AOW'ers met een huurhuis kan het verdwijnen van de ouderentoeslag ook op een andere manier gevolgen hebben. Bij een vermogen van 21.437 euro of meer, bestaat er geen recht meer op huurtoeslag.

Het afschaffen van de ouderentoeslag kan dus een groot effect hebben op het besteedbaar inkomen van AOW'ers vanaf 1 januari. Wilt u uitrekenen wat voor u de gevolgen zijn? Bereken de gevolgen van het afschaffen van de ouderentoeslag dan op de website van de Belastingdienst.

Naar mobiele navigatie