02 september 2015

Overheid komt met eigen restschuldlening

Sinds een paar weken biedt de overheid ook mogelijkheden om restschulden te financieren. Dit kan de doorstroming bevorderen.

Onze huizenmarkt komt weer op gang, maar in grote delen van Nederland gaan de ontwikkelingen moeizaam. Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat de doorstroming stagneert. Starters storten zich nu weer massaal op de huizenmarkt, maar huizen in een iets duurder segment liggen nog iets moeilijker in de markt. De huiseigenaren die normaal gesproken nu doorstromen naar een duurder huis, hebben door een restschuld niet de mogelijkheid om een ander huis te kopen.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) gaat uitkomst bieden.

Het SVn kennen wij van de startersleningen die via gemeenten verstrekt worden. Sinds een paar weken verstrekken ze nu ook mogelijkheden om restschulden te financieren. Ongeveer dertig tot veertig gemeenten hebben al interesse getoond om de restschuldlening aan de bewoners van de gemeente aan te bieden. Er zijn nog geen gemeenten die de restschuldleningen aanbieden, maar dat zal een kwestie van tijd zijn.

Waarom zijn restschuld financieringen belangrijk voor de huizenmarkt?

Gemiddeld zijn de huizenprijzen in de periode vanaf 2008 tot 2014 met ongeveer 20 procent gezakt. Regionaal kunnen de dalingen nog veel groter zijn. In de Randstad zien we dat de huizenprijzen zich alweer aan het herstellen zijn. In gemeenten in de buitengebieden gaat het ook iets beter, maar de huizenprijzen stijgen maar langzaam of ze stagneren nog. Een grote groep huiseigenaren heeft een sterke waardestijging nodig om het huis weer verkoopbaar te krijgen. De verkoopwaarde moet namelijk weer hoger worden dan de hypotheek die op het huis rust.

Restschulden zijn ook bij banken mee te financieren

Ook bij de commerciële banken is het mogelijk om restschulden mee te financieren, maar er worden soms te strikte normen gehanteerd. Banken zijn zeer voorzichtig met het verstrekken van deze leningen. Er zijn mogelijkheden, maar het wordt huiseigenaren niet eenvoudig gemaakt.

Wat zijn de voorwaarden om voor de restschuldlening van SVn in aanmerking te komen?

Bij het verkopen van een huis met een restschuld, is het mogelijk om de restschuld in een tweede hypotheek mee te financieren naast de nieuwe hypotheek. Een eerste vereiste is uiteraard dat uw gemeente meedoet. Op dit moment zijn er nog geen gemeenten die de restschuldlening aanbieden, maar dat zal waarschijnlijk snel veranderen.

Welke voorwaarden worden er gesteld?

  • De restschuld is ontstaan na 29 oktober 2012 en vóór 31 december 2017
  • Er moet een daadwerkelijke verkooptransactie zijn waar de restschuld uit voort komt
  • De lening wordt binnen een periode van 15 jaar weer afbetaald

De rentelasten zijn aftrekbaar gedurende een periode van maximaal 15 jaar.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang!

Naar mobiele navigatie