30 januari 2015

Overlijdensrisicoverzekeringen worden steeds goedkoper

Heeft u in de afgelopen twaalf jaren een overlijdensrisicoverzekering afgesloten? De kans is groot dat u veel geld kunt besparen.

Heeft u in de afgelopen twaalf jaren een overlijdensrisicoverzekering afgesloten? De kans is groot dat u veel geld kunt besparen door nu te kiezen voor een nieuwe verzekering. Al jaren achter elkaar zijn de premies voor deze verzekeringen aan het dalen.

Volgens MoneyView zijn de gemiddelde premies voor de overlijdensrisicoverzekering sinds 2002 met bijna 55 procent gezakt. Begin 2015 lagen de tarieven 7,5 procent lager in vergelijking met één jaar geleden. De premie voor een nieuwe overlijdensrisicoverzekering stijgt naarmate u ouder wordt. Toch kan het uit om de verzekering over te sluiten, want de gemiddelde premiedalingen overtreffen de premiestijging door het ouder worden ruimschoots.

Waardoor zijn de premies voor de overlijdensrisicoverzekering sterk gezakt?

Sinds 1 januari 2013 zijn de premies verlaagd doordat de beloning voor de adviseur niet meer in het product verwerkt zit. Voor deze verzekering ontvangt de adviseur dus geen provisie meer. Daarnaast stemmen verzekeraars hun premies tegenwoordig ook beter af op de risico's die gelopen worden. Deze verzekering keert alleen uit bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum. Doordat wij gemiddeld steeds ouder worden, wordt de kans op overlijden vóór de einddatum steeds kleiner.

Let wel op bij het oversluiten!

Niet in alle gevallen is het een kwestie van de oude verzekering beëindigen en een nieuwe aanvragen. U moet wel rekening houden met het acceptatieproces van de verzekeraar. Het is namelijk meer dan alleen de premies vergelijken. De nieuwe verzekering is pas afgesloten nadat de aanvraag ook medisch geaccepteerd is. U moet de oude verzekering pas opzeggen na acceptatie van de nieuwe overlijdensrisicoverzekering. Is de huidige overlijdensrisicoverzekering verpand aan een hypotheek? Betrek de bank dan bij het traject om over te stappen naar de goedkopere verzekeraar. U mag de oude verzekering namelijk niet zomaar beëindigen.

Let ook op de kwaliteit

Een overlijdensrisicoverzekering lijkt een zeer eenvoudige verzekering om te vergelijken. Alle verzekeringen keren het verzekerde bedrag namelijk uit bij overlijden, maar toch zijn er verschillen. Die verschillen zitten niet in wanneer de verzekering uit gaat keren, maar in de flexibiliteit en de reservewaarde. Wat gebeurt er bij tussentijdse beëindiging van de verzekering? Sommige verzekeraars keren de in de polis opgebouwde reservewaarde uit. Bij andere verzekeraars vervalt de waarde aan de verzekeraar. Een enkele overlijdensrisicoverzekering is dermate flexibel dat de premie automatisch wordt verlaagd als ook de tarieven van nieuwe verzekeringen worden verlaagd.

Een overlijdensrisicoverzekering is een relatief eenvoudig product, maar omdat het vaak maatwerk is moet het toch gezien worden als een adviesproduct. De polissen worden vaak voor een periode van tientallen jaren afgesloten. Kiezen voor de juiste verzekering kan niet alleen veel geld besparen, maar de verzekering kan beter worden afgestemd op uw persoonlijke wensen.

Naar mobiele navigatie