12 oktober 2016

Premie voor verzekeringen maximaal 10 procent omhoog

Een uitspraak van het klachteninstituut Kifid heeft verzekeraars op scherp gezet. Verzekeraars mogen de premie niet verhogen met meer dan 10 procent. Wat zijn de gevolgen?

Een premiestijging wordt niemand blij van. Een stijging van meer dan 10 procent al helemaal niet. Mag dat überhaupt wel? Het klachteninstituut vindt van niet.

Verzekeraars houden al jaren de premie van de motorrijtuigenverzekering kunstmatig laag. De Nederlandsche Bank heeft verzekeraars opgeroepen om de premies te verhogen, en dat doen ze. Nu het hoge woord eruit is durven verzekeraars weer te verhogen. De concurrentie gaat namelijk volgen. Een enkele verzekeraar is doorgeslagen met het verhogen van de premie met maar liefst 173 procent. Het Kifid is het klachteninstituut waar deze verhogingen zijn aangekaart. Uit de uitspraak blijkt dat een verhoging van meer dan 10 procent niet zomaar kan.

Premie 10 procent verhogen? Polis beëindigen!

Het oordeel van het Kifid is dat een verzekering niet stilzwijgend verlengd mag worden bij een verhoging van meer dan 10 procent. De polis wordt beëindigd, tenzij uitdrukkelijk wordt ingestemd met de premieverhoging. Beëindigt de verzekeraar de polis niet? Dan moet de verzekering voortgezet worden tegen de oude premie en dezelfde voorwaarden. Het Verbond van Verzekeraars (belangenvereniging van verzekeraars) is niet blij met de uitspraak van het Kifid. Volgens het Verbond kunnen verzekeraars niet anders. Zij laten de uitspraak van het Kifid nog juridisch toetsen.

Waarom stijgt de premie hard?

Ook verzekeraars verhogen de premies liever niet, maar wat als het niet anders kan? Voor bijvoorbeeld de autoverzekeringen hebben veel verzekeraars de premie al verhoogd en er zullen nog meerdere verzekeraars volgen. Dit is gedeeltelijk een compensatie voor de te lage premies die ze hanteerden, maar de premie kan nog verder stijgen door:

  • Steeds vaker extreme hagelbuien en stormen
  • Meer techniek verwerkt in de auto’s. Hierdoor stijgen de herstelkosten na een schade
  • Gemeenten kunnen mogelijk schades verhalen op de WA autoverzekering als ze voorzieningen moeten uitbetalen aan inwoners van de gemeenten. Hierdoor komt er een hogere schadelast voor verzekeraars

Een verzekering is toch al tussentijds opzegbaar?

Een ander bezwaar van het Verbond van Verzekeraars is dat verzekeringen al opzegbaar zijn bij verhogingen van de premie. Ook als de premie niet is verhoogd zijn veel verzekeringen opzegbaar nadat ze minimaal één jaar gelopen hebben. Het automatisch opzeggen is misschien een te drastische maatregel. Je kunt ook niet zomaar een motorrijtuigenverzekering opzeggen. Zolang het voertuig op naam staat, moet deze ook verzekerd zijn.

Naar mobiele navigatie