25 november 2015

Premies voor de zorgverzekering 2016 zijn bekend

De meeste verzekeraars hebben de premie voor volgend jaar verhoogd, en enkele premies zijn gelijk gebleven.

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaan wij volgend jaar gemiddeld 100 euro per maand voor de basisverzekering betalen. Hiermee stijgt de premie gemiddeld met 3 euro ten opzichte van de premies van dit jaar. De stijging is minder dan voorspeld door het ministerie van Volksgezondheid. De voorspelling was namelijk dat de zorgpremie met ongeveer 9 euro per maand zou stijgen.

De meeste verzekeraars hebben de premie voor volgend jaar verhoogd, en enkele premies zijn gelijk gebleven. De stijging is veel kleiner dan vooraf verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat de zorgverzekeraars in eerdere jaren gemaakte winsten gebruiken om de premieverhogingen te drukken. Hierdoor zijn de premiestijgingen in de afgelopen jaren ook al meegevallen.

Verschillen tussen verzekeraars zijn groot

De duurste zorgverzekering is ongeveer 20 euro per maand duurder dan de goedkoopste zorgpolis. Het premieverschil wordt niet veroorzaakt door een verschil in dekking. Alle verzekeraars bieden namelijk de basisverzekering met dezelfde dekking aan. Er is wel een duidelijk verschil in de keuzevrijheid naar welke zorgverlener u kunt gaan. Door de grote verschillen kan het zeker uit om de premies te vergelijken. Hierbij moet de kwaliteit van de zorg niet uit het oog verloren worden.

Welke verzekeraars zijn het duurst en het goedkoopst

De verzekeraars Avéro Achmea en Zilveren Kruis Achmea brengen de hoogste premie in rekening. De verzekeraar Zekur de laagste, maar de verschillen zijn deels te verklaren. Bij de goedkoopste verzekeraar wordt u voor medische behandelingen verwezen naar een ziekenhuis waar de verzekeraar contracten mee heeft afgesloten. Er zijn maar met een beperkt aantal ziekenhuizen afspraken gemaakt. Zekur biedt namelijk een zogenaamde budgetpolis. Als u naar een zorgverlener gaat waar de verzekeraar geen afspraken mee heeft, moet u tientallen procenten van de rekening voor de verrichte zorg zelf betalen.

Is het verstandig om te kiezen voor een budgetverzekering?

Deze verzekering beperkt uw keuzevrijheid sterk. Het geeft een korting van een aantal euro's per maand, maar een bezoek aan een verkeerd ziekenhuis kan u tot duizenden euro's kosten. Bij een levensbedreigende situatie wordt u natuurlijk naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. In dat geval worden er bij u geen kosten in rekening gebracht. Voordat u een dergelijke verzekering afsluit, moet u goed kijken naar welke zorgverleners u nog mag gaan. Ook gedurende het jaar moet u uzelf hier nog van bewust blijven. Per ongeluk naar een verkeerd ziekenhuis gaan kan veel geld gaan kosten.

Welke zorgverzekeringen geven een ruimere keuzevrijheid?

Naast de budgetverzekering zijn er nog twee andere vormen, namelijk de naturaverzekering en de restitutieverzekering. De restitutieverzekering geeft een volledige keuzevrijheid. U mag zelf een zorgverlener uitkiezen. Bij de naturaverzekering heeft de verzekeraar ook afspraken gemaakt, vergelijkbaar met de budgetpolis. Het grote verschil met de budgetpolis is dat er in deze verzekeringsvorm een veel ruimere keuze is aan zorgverleners.

Naar mobiele navigatie