20 mei 2016

Premievrije lijfrenteverzekering - Wat ermee te doen?

Heeft u in het verleden premievrij kapitaal opgebouwd in een lijfrenteverzekering? Lees dan hier wat u er mee kunt doen.

In het verleden was het mogelijk om via spaarloon fiscaal zeer gunstig een kapitaal op te bouwen in een lijfrenteverzekering. Er werd een brutobedrag gespaard op een geblokkeerde rekening. Door dit bedrag te gebruiken als een lijfrentestorting, kon er dubbel fiscaal voordeel worden behaald. De spaarloonregeling bestaat inmiddels niet meer. De lijfrenteverzekeringen die gekoppeld waren aan het spaarloon zijn massaal premievrij gemaakt. Wat is er nog mogelijk met het opgebouwde kapitaal?

Opgebouwde waarde in lijfrentepolissen is bedoeld ter aanvulling op het pensioen. Met het kapitaal kan een lijfrente-uitkering aangekocht worden. Wat nu als het kapitaal onvoldoende is om er een periodieke uitkering van aan te kopen? Of U wilt het geld anders besteden. Wat zijn de mogelijkheden? Bij de toelichting gaan wij er vanuit dat de lijfrenteverzekering afgesloten is na 16 oktober 1990. In het geval van een koopsompolis gaat het om een verzekering afgesloten na 1 januari 1992.

De lijfrenteverzekering afkopen

Er staat een zware sanctie op het afkopen van lijfrentekapitaal. Het kapitaal wordt namelijk bij het bruto-inkomen opgeteld en in één keer belast. Aanvullend is er ook nog een revisierente verschuldigd van 20 procent. Deze sanctie maakt het zeer onaantrekkelijk om een lijfrenteverzekering af te kopen. Er wordt een uitzondering gemaakt bij het afkopen van een gering kapitaal tot maximaal 4.303 euro (2016). In dat geval wordt er geen revisierente in rekening gebracht.

Bent u arbeidsongeschikt? Dan is er mogelijk geen revisierente verschuldigd. Is de betaalde premie voor de lijfrenteverzekering niet of niet volledig afgetrokken van het inkomen? Neem in beide gevallen contact op met uw adviseur om de mogelijkheden door te spreken.

Lijfrentekapitaal overzetten naar een bancaire lijfrente

In veel lijfrenteverzekeringen is de waarde in de polis afhankelijk van beleggingsresultaten. De waarde kan hierdoor sterk fluctueren. Een ander nadeel van een lijfrenteverzekering zijn de hoge kosten die in deze verzekeringen verwerkt zitten. Verzekeraars houden jaarlijks een bepaald bedrag in om de kosten te dekken. Hierdoor kan het aantrekkelijk zijn om het kapitaal over te dragen naar een geblokkeerde lijfrenterekening. De kosten hierin zijn namelijk lager.

Vermogen laten groeien ter aanvulling op uw pensioen

U kunt het kapitaal in de premievrije lijfrenteverzekering ook weer activeren en maandelijks of jaarlijks aanvullend vermogen opbouwen. Ook in dat geval kunt u in verband met de kosten ervoor kiezen om het kapitaal over te zetten naar een bancaire lijfrente. De betaalde premie of inleg kunt u aftrekken van het inkomen. Laat het wel vooraf toetsen. Alleen bij een pensioentekort kunt u de inleg aftrekken van het inkomen.

Naar mobiele navigatie