22 september 2016

Prinsjesdag 2016 – Wat zijn de gevolgen voor jouw portemonnee?

Met Prinsjesdag zijn de financiële plannen voor 2017 bekend geworden. Iedereen gaat erop vooruit, maar niet iedereen evenveel.

Prinsjesdag bracht een keer weer goed nieuws! Wij krijgen volgend jaar meer te besteden. Maar hoeveel ga jij er op vooruit?

Wij hoorden koning Willem-Alexander zeggen: “Nederland is een sterk land in een instabiele wereld”. Elk jaar heeft de koning wel lovende woorden, maar nu wordt het een keer omgezet in klinkende euro’s. In 2017 zal onze economie met 1,7 procent groeien. Hierdoor worden het begrotingstekort en de staatsschuld kleiner. Dit spreekt niet echt tot de verbeelding. Je wilt natuurlijk weten wat er met jouw portemonnee gaat gebeuren.

Gezinnen met kinderen gaan er iets op vooruit

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken om armoede onder kinderen te bestrijden. Dit geld gaat niet rechtstreeks naar de ouders, maar naar de gemeenten. De gemeenten zorgen ervoor dat het op de juiste manier wordt besteed. Het kindgebonden budget gaat omhoog voor het eerste en het tweede kind. Ook gaat er meer geld naar de kinderopvang, namelijk 200 miljoen euro. Mbo-scholieren krijgen een hogere tegemoetkoming voor de studiekosten.

Hoeveel krijg ik meer te besteden?

De belastingheffing over het inkomen stijgt. In de derde belastingschijf stijgt de heffing van 40,4 procent naar 40,8 procent. Ook AOW’ers krijgen te maken met een kleine stijging van de heffing. Aan de andere kant gaat de ouderenkorting weer omhoog. Dit is geschuif in de marge waar weinig informatie uit te halen is. Hieronder een aantal percentages waaruit blijkt hoeveel groepen Nederlanders meer te besteden krijgen. Uit doorberekeningen van het CPB blijkt het volgende:

  • Uitkeringsgerechtigde echtparen met kinderen gaan er 0,8 procent op vooruit
  • Alleenstaanden met een modaal inkomen (33.000 euro) met 0,7 procent
  • Alleenstaande ouders met het minimumloon krijgen 1,3 procent meer te besteden
  • Tweeverdieners gaan er 0,4 tot 0,6 procent op vooruit
  • AOW’ers met 0,5 tot 0,6 procent

Wat gebeurt er op het gebied van wonen?

Op het gebied van wonen gaat er veel veranderen. Voor huurders gaat de huurtoeslag met ongeveer 10 euro per maand omhoog. De huren gaan volgend jaar stijgen, maar wel minder hard dan dit jaar. De huren mogen maximaal met 1 procent verhoogd worden plus de omvang van de inflatie. De scheefwoners krijgen weer de volle laag. Dit zijn bewoners van een sociale huurwoning die eigenlijk teveel verdienen voor een dergelijke woning. In stapjes worden ze uit hun huizen gejaagd. Ook voor de kopers komen er veranderingen. In 2017 is het weer mogelijk om 100.000 euro te schenken voor het kopen van een huis of het aflossen of verbouwen van de eigen woning. In 2017 is het nog maar mogelijk om 101 procent van een huis te financieren met een hypotheek. Ten opzichte van 2016 moet je dus meer eigen geld hebben voor het kopen van een huis.

Veranderingen zorg in 2017

Volgend jaar een keer geen grote stijging van de zorgkosten. De zorgpremie gaat naar verwachting met 3,50 euro omhoog. De stijging wordt voor een groep Nederlanders weer gecompenseerd, want de zorgtoeslag stijgt met ongeveer 2 euro per maand. Het eigen risico staat ter discussie, maar er gaat op korte termijn nog niets veranderen. Ook het niveau van het eigen risico blijft onveranderd. De basisverzekering wordt iets uitgebreid, dus meer zorg voor je geld.

Samenvattend is het goed nieuws. Het gaat weer iets beter met Nederland, en dus ook met ons. Het laatste kwartaal van het jaar is ook een goed moment om samen met je adviseur even weer de verzekeringen door te nemen. Door de lasten te verlagen houd je volgend jaar weer meer over.

Naar mobiele navigatie