21 september 2017

Prinsjesdag – Wat zijn de plussen en de minnen van volgend jaar?

Na Prinsjesdag is de begroting voor 2018 weer bekend. De meeste mensen gaar er financieel op vooruit, maar helaas niet iedereen.

Bijna iedereen gaat er volgend jaar financieel iets op vooruit. Wat gaat er veranderen? Wij vatten de plannen graag voor jou samen.

De economie draait goed. Het gaat ook weer beter met de werkgelegenheid en de Nederlandse schatkist is goed gevuld. Het is dus logisch dat de koopkracht weer wordt verbeterd. Werkenden gaan er volgend jaar 0,7 procent op vooruit. Gepensioneerden moeten het met iets minder doen, namelijk 0,6 procent. Uitkeringsgerechtigden komen er het slechtst uit met een stijging van de koopkracht met 0,3 procent. Dit zijn gemiddelden. Helaas zijn er ook gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden die er niets op vooruit gaan. Volgens de politiek gaat er in ieder geval niemand op achteruit.

Wat is koopkracht?

Over gedetailleerde veranderingen wordt nauwelijks gesproken in de media. Het gaat hoofdzakelijk om de koopkracht, maar wat houdt dat eigenlijk in? Dit is het aantal goederen en diensten dat je met geld kunt kopen. Hierbij speelt het netto inkomen een belangrijke rol, maar bijvoorbeeld ook de inflatie.

Zorg wordt goedkoper voor de laagste inkomens

Er wordt een stijging van de zorgpremie verwacht van 6 euro per maand. Ook stijgt het eigen risico met 15 euro naar 400 euro per jaar. Mensen die recht hebben op de maximale zorgtoeslag, gaan er ondanks de stijgende zorglasten toch op vooruit. De zorgtoeslag stijgt namelijk met 130 euro in 2018. Uitgaande van een stijging van de zorgpremie van 6 euro per maand, stijgt de premie per jaar met 72 euro. Het gestegen eigen risico is voor deze groep dus ook afgedekt. Uiteraard ligt de situatie anders als deze groep naast de basisverzekering ook een aanvullende zorgverzekering nodig heeft.

Stijgende lonen

Premier Rutte heeft werkgevers en vakbonden opgeroepen om de lonen sterk te verhogen. Werkgevers hebben weer wat meer geld te besteden, dus daar moeten de werknemers ook van meeprofiteren. De politiek heeft geen invloed op de hoogte van de lonen van de meeste werknemers. Dat is een zaak tussen werkgevers en werknemers, eventueel met hulp van de vakbonden. De politiek beslist wel over het inkomen van ambtenaren. Basisschoolleraren gaan 3 procent meer verdienen. Hiervoor is 270 miljoen euro vrijgemaakt.

Kleine aanpassingen in de belastingheffing

Het maken van een begroting voor het nieuwe jaar is een kwestie van passen en meten. Met de belastingheffingen, kortingen en toeslagen kan de politiek de koopkracht bijsturen. De algemene heffingskorting gaat een paar euro omlaag. De ouderenkorting gaat juist omhoog met 115 euro in 2018. Het kindgebonden budget gaat voor bepaalde ouders omhoog met 71 euro. Dit is eigenlijk niet zo interessant, omdat je het toch niet rechtstreeks in de portemonnee merkt. Wat er onder de streep overblijft is alleen interessant. Daarom wordt er vaak ook gesproken over de koopkracht.

Naar mobiele navigatie