26 juli 2017

Schade door een heftige regenval - Wie betaalt de schade?

Krijg je waterschade aan jouw huis en inboedel uitgekeerd na een heftige regenval? Vaak wel!

De afgelopen weken hebben we de nodige heftige regenbuien over ons heen gehad. Hoe zit het bij schade aan jouw huis?

Nadat het een paar dagen zeer mooi weer is geweest, weet je al wat er gaat gebeuren. Een heftige regenbui verdrijft de droogte en zorgt voor de nodige verkoeling. Regenwater zal niet snel schade veroorzaken aan jouw huis en jouw inboedel. Het kan anders zijn bij een heftige bui waardoor zelfs het riool het niet meer aan kan. Soms kan het waterafvoersysteem het water niet kwijt of het water komt terug uit het riool door overbelasting. Als het in jouw huis naar binnen stroomt heb je een probleem. Bijvoorbeeld 10 centimeter water in jouw woonkamer zorgt voor een grote schade.

De term waterschade is een ruim begrip

Je kunt niet zeggen of waterschade wel of niet verzekerd is op de opstalverzekering en de inboedelverzekering. Bij lekkage aan het dak komt de schade mogelijk door slecht onderhoud aan het huis. Dat is niet verzekerd. Waterschade door gesprongen waterleidingen is juist wel weer verzekerd. Een echte overstroming is niet verzekerd. Dit is een zogenaamd catastrofe risico en is expliciet uitgesloten in de voorwaarden. Het is wel verzekerd als neerslag onvoorzien het huis is binnengedrongen, zonder dat er sprake is van gebrekkig onderhoud. Ook schade door rioolwater dat terugstroomt uit de openbare riolering is verzekerd.

Wat keert de verzekeraar uit?

De verzekeraar zorgt ervoor dat jij schadeloos wordt gesteld. Je krijgt dus uitgekeerd wat door het water beschadigd is. Schade aan het huis zelf kun je indienen bij de opstalverzekeraar. Bij een huurhuis staat de verhuurder voor deze schade. Schade aan jouw huisraad kun je indienen op de inboedelverzekering. Je krijgt de herstelkosten uitgekeerd. Als herstel niet mogelijk is, krijg je de nieuwwaarde uitgekeerd. Voor oudere spullen wordt vaak niet verder gegaan dan de dagwaarde.

Meld de schade zo snel mogelijk en maak foto’s

Water is een sluipmoordenaar. Als het langer blijft liggen zal de schade groter worden. Het is dus zaak om je huis weer snel droog te maken. Hier kun je direct na de schade al mee beginnen, maar overleg eerst met jouw verzekeraar of adviseur wat je het beste kunt doen. Maak gelijk foto’s van wat je aantreft. Met de foto’s kun je toelichten hoe de schade is ontstaan. Ook als het water alweer weggelopen is.

Bij een omvangrijke schade zal de verzekeraar een expert sturen voor het vaststellen van het schadebedrag. Ook zal de expert vaststellen hoe de schade is ontstaan en hoe de schade in de toekomst voorkomen kan worden.

Naar mobiele navigatie