26 februari 2016

Scheiden? Wat gaat er met het huis gebeuren?

Bij een scheiding vormt de gezamenlijke eigen woning vaak een probleem. Het huis moet verkocht worden, of één van beide partners blijft erin wonen.

Bij een scheiding vormt de gezamenlijke eigen woning vaak een probleem. Het huis moet verkocht worden, of één van beide partners blijft erin wonen. De partner die erin blijft wonen moet de vertrekkende partner uitkopen, maar niet in alle gevallen. Er zijn diverse scenario’s die wij graag kort toe willen lichten.

Het verdelen van bezittingen en schulden moeten ex-partners onderling zo goed mogelijk regelen. Het probleem wordt vaak gevormd door de eigen woning. Indien het financieel mogelijk is, kan één van beide in het huis blijven wonen. Een andere optie is om het huis te verkopen en de opbrengsten of de schulden vervolgens samen te delen.

De meeste mensen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat de bezittingen onderling gelijk verdeeld moeten worden bij een scheiding. Bij het toelichten van de opties gaan we van deze vorm uit. Bij huwelijkse voorwaarden is de verdeling afwijkend.

De woning wordt verkocht

Na verkoop van het huis is er een overwaarde of er resteert een schuld. Bij een schuld is het huis verkocht voor een bedrag waarmee de hypotheekschuld niet kon worden afbetaald. De eventuele overwaarde moet in de boedelverdeling worden meegenomen. Als er een schuld overblijft moet deze onderling verdeeld worden. In principe krijgt iedere partner de helft van de schuld mee. Indien de hypotheek was afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), is kwijtschelding van de schuld onder voorwaarden mogelijk.

Eén van beide blijft in het huis wonen

Hier moet onderscheid worden gemaakt tussen twee scenario’s. De marktwaarde van het huis is hoger dan de hypotheekschuld of is lager dan de hypotheekschuld. Als er overwaarde in zit, moet de partner die erin blijft wonen de ex-partner uitkopen. Dit hoeft niet met geld. De overwaarde valt in de te verdelen boedel. De ex-partner die er niet in blijft wonen krijgt bijvoorbeeld een groter deel van de te verdelen bezittingen. Er wordt vaak een extra hypotheek afgesloten om de vertrekkende partner uit te kopen.

Bij scenario twee is de marktwaarde lager dan de schuld op het huis. Er zit dus geen overwaarde in het huis, maar een schuld. In dat geval moet de partner die het huis op naam krijgt gecompenseerd worden voor deze schuld in de stenen.

Ook het vermogen in kapitaalpolissen moet worden meegenomen

In de meeste hypotheken wordt de aflossing van de hypotheekschuld opgebouwd in een kapitaalverzekering. Voorbeelden hiervan zijn de spaarhypotheek en de beleggingshypotheek. De waarde in deze verzekering moet ook in de verdeling worden meegenomen. Dit vermogen vormt namelijk een deel van de hypotheek.

Scheiden vraagt om een goede financiële begeleiding

Zoeken naar een goede oplossing voor de eigen woning hoeven huiseigenaren niet zelf te doen. De onafhankelijke adviseur biedt hulp. Niet alleen de hypotheek, ook de verzekeringen moeten aangepast worden aan de nieuwe situatie. Door het in één keer goed te regelen, kunnen er veel problemen voorkomen worden.

Naar mobiele navigatie