04 november 2016

Scheiding is dodelijk voor je pensioen

Een echtscheiding is een streep door een goed pensioen. De opbouw wordt door de scheiding gehalveerd. Hoe nu verder?

Scheiden is niet alleen emotioneel zwaar. Ook financieel laat het diepe sporen na. Wist je dat jouw pensioen onherstelbaar beschadigd kan raken door een echtscheiding?

Gehuwden die geen huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Door het huwelijk zijn de vermogens en de schulden van de gehuwden samengesmolten. Dit hoeft geen probleem te zijn, tot er een breuk in de relatie ontstaat. Bij een echtscheiding heeft ieder recht op de helft. Vaak heeft dit tot gevolg dat het huis verkocht moet worden, het spaargeld wordt verdeeld en ieder krijgt de helft van de schulden op zijn of haar bordje. Ook na pensionering zult je het nog merken. De helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen is verdwenen.

Ouderdomspensioen gaat door de helft

Het ouderdomspensioen bouw je op gedurende je loopbaan. Het gaat vaak om een vast percentage van een deel van je inkomen. Per de pensioendatum moet er een volwaardig pensioen opgebouwd zijn. De pensioenopbouw is vaak gericht op 70 procent van het gemiddelde inkomen. Zonder een echtscheiding halen de meeste werknemers dit percentage al niet. Een echtscheiding neemt een grote hap uit de opbouw. Stel, je bent 55 jaar en je werkt al 30 jaar bij dezelfde werkgever. Na een huwelijk van 20 jaar ga je scheiden. Na de scheiding heeft je ex-partner recht op de helft van de opbouw tijdens de huwelijks jaren. Over deze 20 jaar moet je dus de helft van de pensioenopbouw missen.

Wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen?

Het nabestaandenpensioen is een periodieke uitkering die vrij komt na overlijden van de deelnemer aan de pensioenregeling. Ook deze moet bij de verdeling van het pensioen betrokken worden. Als de deelnemer aan de pensioenregeling na de scheiding overlijdt, heeft de ex-partner vaak recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Deze uitkering heeft betrekking op het tot de pensioendatum opgebouwde nabestaandenpensioen. Dit is niet altijd het geval. In sommige pensioenregelingen is het risico van het overlijden van de deelnemer op risicobasis verzekerd. Dat wil zeggen dat er geen vermogen wordt opgebouwd. Dan is er ook niets te verdelen.

Scheiding heeft mijn pensioen aangetast! Wat nu?

Binnen de pensioenregeling is het niet mogelijk om het tekort weer aan te vullen. Je moet op een andere manier het tekort op je pensioendatum repareren. Hierbij kun je denken aan het opbouwen van een lijfrentekapitaal. Op de pensioendatum kun je dit kapitaal gebruiken om een maandelijkse uitkering aan te kopen. Er moet een financieel goed afgetimmerd plan worden gemaakt. Dit heeft een paar jaren vóór je pensioendatum geen zin meer. Daar moet je vroeg mee beginnen.

Naar mobiele navigatie