09 februari 2016

Slechts een op de vijf zzp'ers is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Het is belangrijk om even stil te staan bij de financiële gevolgen na het arbeidsongeschikt worden.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is maar 20 procent van de zzp’ers verzekerd tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. In 2011 had nog 23,4 procent van de zelfstandigen zonder personeel een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook de pensioenvoorziening lijken ze niet op gefocust te zijn. Naarmate zzp’ers meer verdienen, stijgt ook de bereidheid om de noodzakelijke verzekeringen af te sluiten.

Zelfstandigen zijn niet verplicht verzekerd tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Werknemers krijgen bij ziekte de eerste twee jaren het salaris doorbetaald door de werkgever. Na twee jaar kunnen ze in de WIA terecht komen. Zelfstandigen moeten zelf deze zekerheden inkopen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Het grote risico schuilt in langdurige of blijvende arbeidsongeschiktheid. Een week een griepje is financieel nog wel op te vangen, maar bij langdurige arbeidsongeschiktheid ontstaan er problemen.

Zzp’ers met een hoog inkomen zijn eerder bereid zich te verzekeren

Ruim een kwart van de zzp’ers heeft volgens het CBS een ondernemersinkomen tot €10.000. Minder dan 5 procent van deze groep heeft een AOV. Hieronder vallen ook veel zzp’ers die naast het ondernemerschap ook nog een inkomen uit arbeid hebben. Van de zelfstandigen die een ondernemersinkomen hebben vanaf 50.000 euro, heeft ongeveer 45 procent een AOV. Een te gering inkomen zal vaak de reden zijn om geen AOV af te sluiten.

Vrouwen zijn minder vaak verzekerd

Een AOV wordt vooral weinig door vrouwen afgesloten, namelijk 13 procent van de vrouwelijke zzp’ers. Van de vrouwen die met een partner samenleven heeft maar 9 procent een AOV. Mannen met een partner hebben in 33 procent van de gevallen een AOV.

Een lijfrentekapitaal opbouwen ter aanvulling op het pensioen

De zzp’ers die geen pensioen opbouwen, moeten zelf voorzieningen treffen ter aanvulling op het pensioen. In 2013 bouwde bijna 12 procent van de zelfstandigen zonder personeel een lijfrentekapitaal op. Het opgebouwde kapitaal kan op de pensioendatum gebruikt worden om een aanvulling op de AOW aan te kopen. Het opgebouwde bedrag bleef sterk achter bij de gemiddelde pensioenopbouw bij werknemers. Bij zzp’ers werd ongeveer 4 procent van het ondernemersinkomen gebruikt. Voor werknemers werd 12,4 procent van het bruto-inkomen gestort aan pensioenkapitaal.

Een AOV afsluiten om een basisinkomen te krijgen bij arbeidsongeschiktheid

Het arbeidsongeschiktheidsrisico wordt door zzp’ers vaak onderschat. Door een ziekte, aandoening of een ongeval kan arbeidsongeschiktheid iedereen overkomen. De inkomsten vallen hierdoor in één keer terug naar nul. Zzp’ers met een laag inkomen kunnen tegen naar verhouding lage kosten een AOV afsluiten. Ze kunnen er namelijk voor kiezen om een lange eigen risico periode in te bouwen of een laag verzekerd bedrag aan te houden. Als er arbeidsongeschiktheid ontstaat, volgt er uiteindelijk wel een uitkering om van te kunnen leven.

Een AOV heeft voor ondernemers de hoogste prioriteit. Inkomensterugval door niet te kunnen werken is namelijk het grootste gevaar. Toch is het belangrijk om ook stil te staan bij een goed pensioen.

Naar mobiele navigatie