25 mei 2016

Slim schenken - Hoe doet u dat?

Belasting betalen doet niemand graag. Door slim te schenken kunt u de belastingdruk zo laag mogelijk houden.

Door het schenken van geld kunt u vermogen overdragen aan een volgende generatie. Om meerdere redenen kunt u daar het beste vroeg mee beginnen. Er gelden namelijk maximale schenkbedragen per jaar. Hoe kunt u het beste geld schenken en waar dient u rekening mee te houden? Wij leggen het graag uit.

Eigenlijk is het vreemd dat er belasting verschuldigd is over geld dat u aan uw kinderen schenkt. Het is namelijk netto geld waar vaak al meerdere keren belasting over betaald is. Bij het weggeven wordt er nog een keer schenkbelasting geheven. Hetzelfde geldt voor vermogensoverdracht na overlijden. In beide situaties kan er gebruik worden gemaakt van een vrijstelling. Over het meerdere is er belasting verschuldigd. Door slim te schenken kunt u de belastingdruk zo laag mogelijk houden.

Wanneer bent u belasting verschuldigd over een schenking?

Er is pas schenkbelasting verschuldigd bij een schenking aan de kinderen vanaf 5.304 euro per jaar. Voor schenkingen aan anderen (ook aan kleinkinderen) geldt er een vrijstelling van 2.122 euro. Voor schenkingen boven de vrijstelling zijn de kinderen 10 procent schenkbelasting verschuldigd. Voor kleinkinderen geldt een tarief van 18 procent. Schenkingen aan anderen dan de kinderen of kleinkinderen wordt belast met 30 procent. De tarieven zijn hoger bij belaste schenkingen vanaf 121.903 euro.

Voor schenkingen aan kinderen ten behoeve van de eigen woning of een opleiding zijn er onder voorwaarden ruimere mogelijkheden. Andere manieren om vermogen over te dragen werken wij hieronder verder uit.

Schulderkenning

Het belastingvrij schenken is bij de meeste Nederlanders wel bekend, maar er zijn meer manieren om vermogen over te dragen. U kunt bijvoorbeeld een bedrag beschikbaar stellen voor uw kind, zonder dat het geld al worden overgedragen. Op papier schenkt u een bepaald bedrag, maar u houdt het bedrag zelf. Er ontstaat een schuld aan uw kind. Bij uw overlijden is dit bedrag op te eisen. Het is fiscaal wel noodzakelijk om daadwerkelijk een rente van 6 procent te betalen over het bedrag.

Door de complexiteit kunt u het beste advies inwinnen bij een notaris. Ook is het aan te raden om deze manier van schenken notarieel vast te leggen.

Uitlenen en periodiek kwijtschelden

U kunt een bedrag uitlenen aan uw kind. Hij of zij kan het bedrag investeren. Periodiek wordt een deel van de lening kwijtgescholden. Een aanvullend voordeel is dat het rendement over de investering ook al naar uw kind gaat. Ook hierbij is het verstandig om een afspraak te maken met de notaris. Er gelden namelijk strikte voorwaarden.

Een familiehypotheek afsluiten

Een familiehypotheek kan interessant zijn. U leent uw zoon of dochter een bedrag om een huis te financieren. Als uitlener heeft u het voordeel dat u een hoge rentevergoeding krijgt in vergelijking met sparen. Uw kind heeft het voordeel dat er gunstige voorwaarden afgesproken kunnen worden. De betaalde hypotheekrente over een familiehypotheek is aftrekbaar van het inkomen.

Er zijn dus meerdere manieren om vermogen over te dragen. Per 2017 komt er ook nog een extra mogelijkheid bij. Namelijk belastingvrij tot 100.000 euro schenken voor het kopen van een huis. Door slim schenken kunnen hoge fiscale claims voorkomen worden.

Naar mobiele navigatie