02 december 2014

Slimme financiële eindejaar tips 2014

​In de maand december kunt u nog geld besparen door bepaalde financiële beslissingen te nemen vóór de jaarwisseling.

In de maand december kunt u nog geld besparen door bepaalde financiële beslissingen te nemen vóór de jaarwisseling. Wij zetten een aantal nuttige tips voor u op een rijtje.

Het einde van het jaar is het ideale moment om te kijken naar mogelijkheden om geld te besparen. Hierbij kunt u denken aan fiscale besparingen, aankopen verrichten in 2014 en de verrichte giften inzichtelijk maken en eventueel aanvullen.

Dit jaar nog claimen op de zorgverzekering?

Brillen en contactlenzen kunnen onder voorwaarden gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Kijk in de polisvoorwaarden na of het verstandig is om dit jaar nog een nieuwe bril of contactlenzen te declareren. Ook op de polis zelf kunt u mogelijk een besparing doorvoeren door de verzekering te vergelijken met de zorgverzekering bij andere verzekeraars. Let bij het vergelijken niet alleen op de premie voor de zorgverzekering, maar zeker ook op de kwaliteit van de zorg en de dekking in de aanvullende verzekeringen.

De hoogte van uw vermogen wordt gepeild per 1 januari

In box drie van ons belastingstelsel wordt er belasting geheven over uw vermogen. De hoogte van het vermogen op 1 januari is bepalend voor de hoogte van de heffing over het spaargeld. Vermogen tot 21.330 euro per belastingplichtige is in 2015 vrijgesteld. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijke vrijstelling van 42.660 euro. Over het vermogen boven deze vrijstelling wordt een belasting geheven van 30 procent over een verondersteld rendement van 4 procent. U kunt deze heffing drukken door kostbare uitgaven nog vóór de jaarwisseling te doen. Denk hierbij aan een aanbetaling op een auto die u begin 2015 koopt.

Onvoldoende pensioenopbouw? Stort in 2014 nog op een lijfrenterekening

U heeft de mogelijkheid om aanvullend een kapitaal op te bouwen voor na de pensionering. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrenterekening. Het gestorte bedrag kunt u aftrekken van het inkomen van 2014. Met het opgebouwde kapitaal kan het pensioen worden aangevuld. De periodieke uitkeringen zullen dan weer belast worden. Door een lager inkomen vanaf de pensioendatum kan er een fiscaal voordeel behaald worden.

Huis verbouwen tegen een lagere BTW heffing

Wilt u binnenkort uw huis verbouwen? Voer het uit vóór 1 juli 2015. De arbeidskosten worden nu namelijk nog belast met 6 procent BTW. Na 1 juli 2015 gaat de heffing weer naar 21 procent. De lagere BTW geldt niet voor de bouwmaterialen.

Giften zijn aftrekbaar vanaf 1 procent van uw inkomen

Donaties zijn aftrekbaar als er geschonken is aan instellingen die door de Belastingdienst aangewezen zijn als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door nu alvast uit te rekenen hoeveel u geschonken heeft over 2014, kunt u nagaan in hoeverre u boven het drempelbedrag van 1 procent over het inkomen uit komt. Het moet minimaal gaan om 60 euro aan giften.

Naar mobiele navigatie