04 december 2015

Starters vinden het kopen van een huis lastig

Eén op de vijf starters op de huizenmarkt vindt het kopen van een huis lastiger dan ingeschat.

Eén op de vijf starters op de huizenmarkt vindt het kopen van een huis lastiger dan ingeschat. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de strenge eisen waar ze aan moeten voldoen om een hypotheek te kunnen krijgen. Een ander struikelblok is het eigen geld dat ze moeten investeren in de aankoop. Dit blijkt uit onderzoek van GFK in opdracht van BLG Wonen. Het is geen verrassende uitkomst, want het kopen van een huis is voor deze groep ook lastig.

Bij vier op de tien starters die eigen geld inbrengen om een huis te kunnen kopen, gaat het maar liefst om een bedrag van meer dan 20.000 euro. In veel gevallen zal het noodzakelijk zijn om de financiering rond te kunnen krijgen. Het gevaar is dat de starters vervolgens niet meer voldoende geld achter de hand hebben als buffer. Bij een geringe financiële tegenslag zullen ze vervolgens niet meer in staat zijn om maandelijks rond te komen.

Het gevaar van overfinanciering

De afgelopen jaren is het veel lastiger geworden om een hypotheek te krijgen. Hierdoor zijn er veel starters die aangewezen zijn op een huurhuis, want kopen is niet voor ze weggelegd. Met het inbrengen van veel eigen geld zijn er wel mogelijkheden. De eisen zijn zo streng om huizenkopers te beschermen tegen overfinanciering. Door de toenemende concurrentie op het gebied van hypotheken, komen er wel steeds meer mogelijkheden. Banken gaan zich soepeler opstellen, om te voorkomen dat ze relaties verliezen aan de concurrentie.

Per 2016 kan er weer minder gefinancierd worden

In 2015 is het nog mogelijk om een hypotheek af te sluiten tot maximaal 103 procent van de marktwaarde van het huis. Per 2016 gaat dit percentage omlaag naar 102 procent. Er moet dus weer meer spaargeld ingebracht worden bij het kopen van een huis. Ook zal de maximale hypotheekverstrekking met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verder beperkt worden per juli 2016. Je kunt nu nog een hypotheek krijgen van maximaal 245.000 euro binnen NHG. Per juli volgend jaar nog maar voor maximaal 225.000 euro.

Steeds meer mogelijkheden voor werknemers met flexibele contracten

Bij het verstrekken van een hypotheek wordt er door geldverstrekkers nog steeds standaard uitgegaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Werknemers met een tijdelijk contract kunnen een hypotheek krijgen als de werkgever de intentie heeft om een vast contract aan te bieden. Er komen steeds meer mogelijkheden voor werknemers met flexibele arbeidsovereenkomsten. Hetzelfde geldt voor ondernemers die nog niet beschikken over cijfers over drie afgesloten boekjaren.

Naar mobiele navigatie