04 maart 2015

Steeds meer banken gaan ook restschulden van nieuwe klanten meefinancieren

Langzamerhand beginnen banken te beseffen dat ze mee moeten veren met de marktomstandigheden.

Langzamerhand beginnen banken te beseffen dat ze mee moeten veren met de marktomstandigheden. Tot voor kort was het bij ABN Amro niet mogelijk om restschulden mee te financieren in een nieuwe hypotheek. Er werd een uitzondering gemaakt voor hun bestaande klanten. Nu gaan ze de poorten ook openzetten voor nieuwe klanten. Dit is een belangrijke stap naar een duurzaam herstel van de huizenmarkt.

Op dit moment zijn bijna één miljoen huizen niet te verkopen zonder er een restschuld aan over te houden. Dit belemmert de doorstroming op de huizenmarkt. Dit terwijl het moeten incasseren van een restschuld geen probleem hoeft te zijn. Het huis dat vervolgens gekocht gaat worden is namelijk de afgelopen jaren ook sterk in waarde gezakt. Banken mogen de mogelijkheid bieden om restschulden mee te financieren in een nieuw af te sluiten hypotheek voor een andere koopwoning, maar de banken moeten wel mee willen werken. In eerste instantie waren banken terughoudend maar steeds meer geldverstrekkers bieden mogelijkheden. De Rabobank was al bereid om ook voor niet bestaande klanten deze mogelijkheid te bieden, de ABN Amro biedt nu ook mogelijkheden.


Huis verkopen ondanks potentiële restschulden

Gezinnen waarvan het huis niet meer aan de wensen en behoeften voldoet, moeten doorstromen naar een ander huis. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een stel dat jaren geleden een appartement heeft gekocht. Doordat er in de afgelopen jaren kinderen zijn gekomen voldoet het huis niet meer aan de wensen. Bij verkoop van het huis blijft er bijvoorbeeld een schuld over van €20.000. Dit bedrag kunnen ze gewoon meefinancieren bij het aankopen van de grotere gezinswoning. Indien het inkomen hoog genoeg is om de maandlasten inclusief de herfinanciering van de schulden te dragen, is er een oplossing te vinden.

Restschulden blijven voor een periode van vijftien jaar aftrekbaar

Rente over deze schulden zijn volgens de fiscale regels niet aftrekbaar van het inkomen. Het zijn geen schulden meer die betrekking hebben op de financiering van een woonhuis. Het huis is immers verkocht. Al vóór 2015 was het mogelijk gemaakt om rente over restschulden af te trekken van het inkomen. Er gold toen nog een maximale periode van aftrek van tien jaar. Per 1 januari 2015 is deze periode verruimd naar vijftien jaar. Dit is een aanzienlijke verbetering. Zeker als u nagaat dat een gemiddelde restschuld 30.000 euro bedraagt.

Hoeveel restschulden kunnen er maximaal meegefinancierd worden?

De ABN Amro is bereid om restschulden mee te financieren tot de hypotheek maximaal 115 procent van de marktwaarde van de nieuwe woning heeft bereikt. De Rabobank wil er geen percentage aan koppelen, maar beoordeelt het per geval. Geldverstrekkers als BLG Wonen, Regiobank en SNS Bank zijn zelfs bereid om restschulden mee te financieren tot 124 procent van de marktwaarde van het huis. De mogelijkheden per bank verschillen sterk.

Naar mobiele navigatie