08 september 2017

Studenten lenen maximaal en blijven lekker thuis wonen

De studiefinanciering is ingeruild voor een voorschot. Deze lening is populair onder studenten, maar er dreigen gevaren.

Sinds 2015 is een gratis studiebeurs niet meer vanzelfsprekend. Een studiebeurs is vaak een lening. De lening is populair, maar er dreigen gevaren.

Ongeveer 62 procent van de studenten die in het eerste of tweede jaar zitten heeft het rentedragende studievoorschot. Hiervan heeft 40 procent het volledige bedrag niet nodig en spaart er van. Van lenende studenten vindt maar een klein deel de schuld een financieel probleem. Ook niet zo gek als ze alles of een groot deel van het geleende bedrag sparen. De rente is te verwaarlozen en op deze manier bouwen ze een buffer op. Dit zijn de conclusies van het Nibud na een onderzoek.

Het studievoorschot heeft het lenen populair gemaakt

In 2015 koos 30 procent van de studenten voor een studievoorschot. In 2017 is dit percentage ruim verdubbeld. Voor 44 procent van de lenende studenten zijn de gunstige voorwaarden de belangrijkste reden om te lenen. Het lijkt normaal te worden om te lenen. Ruim een kwart van deze studenten leent maximaal. Ook als dat niet echt nodig is. Het huidige rentepercentage bedraagt nul. Hierdoor lijkt het gratis geld. Maar de schulden kunnen in de toekomst een probleem vormen.

10 procent van de studenten heeft financiële problemen

Volgens eigen zeggen heeft 1 op de 10 studenten een financieel probleem. In 2015 gaf 15 procent van de studenten dat nog aan. Er is dus duidelijk een beeld ontstaan dat lenen normaal en gebruikelijk is. De studenten die het bedrag volledig gebruiken om van te sparen, hebben inderdaad ook geen probleem. Toch blijft het een gevaarlijke ontwikkeling. Grote uitgaven worden gemakkelijker verricht als het geld beschikbaar is. Ook als het later terugbetaald moet worden.

Een studieschuld is ook een schuld

Het hebben van een studieschuld heeft een ingrijpend effect op het leven na de studie. Starters op de arbeidsmarkt gaan niet gelijk een goed salaris binnenharken. Met een goede studie kom je misschien wel snel aan een baan, maar werkgevers geven eerst startsalarissen. Pas als de toegevoegde waarde op de werkvloer blijkt, is er ruimte voor een hoger salaris. Het opstomen naar een hoger salaris kan jaren duren. Van het naar verhouding lage inkomen moet ook al begonnen worden met het afbetalen van de studieschuld. Als er ook nog een huis gehuurd moet worden, kunnen de lasten zwaar drukken op het budget.

Het ideaal is gelijk een huis kopen, maar daarbij zorgt de studieschuld voor een beperking van de maximaal te verkrijgen hypotheek. Dit maakt het kopen van een huis vaak onmogelijk zolang de studieschuld nog niet afbetaald is.

Naar mobiele navigatie