16 oktober 2014

Studieschuld minder problematisch voor hypotheek

In vergelijking met de huidige manier van berekenen, zullen banken zich flexibeler gaan opstellen bij opgebouwde studieschulden. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een hypotheek af te sluiten.

Het wordt vanaf 2015 gebruikelijker om een hoge studieschuld op te bouwen tijdens de studieperiode. Er moet namelijk meer geleend worden om een studie te kunnen volgen door het nieuwe leenstelsel dat per september 2015 in gaat. Bij het kopen van een huis zal de studieschuld mee worden genomen in de overweging voor banken om wel of geen hypotheek te verstrekken.

Afgestudeerden zullen door het nieuwe leenstelsel een hogere studieschuld opbouwen. Ze zullen genoodzaakt worden om geld te lenen om de opleiding te kunnen betalen. De huidige afgestudeerde starters hebben al moeite om een huis te kopen. Vanaf september 2015 zal het nog lastiger worden. Banken hebben samen met het ministerie van Onderwijs alvast afspraken gemaakt over de positie van deze starters op de huizenmarkt.

Studieschuld minder beperkend voor de hypotheek

In vergelijking met de huidige manier van berekenen, zullen banken zich flexibeler gaan opstellen bij opgebouwde studieschulden in het nieuwe leenstelsel. Dit doen ze door de schulden een lichtere wegingsfactor mee te geven. Dit is ook niet zo vreemd want de terugbetaaltermijn is zeer lang en de aan de voormalige student doorberekende rentelasten zijn zeer laag. Bij een studieschuld van 10.000 euro kan er door de nieuwe wegingsfactor ongeveer 6.000 euro minder aan hypotheek worden verkregen.

Voor de maximale hypotheek kijkt de bank naar het inkomen en de vaste lasten

Bij het verstrekken van een hypotheek gaat de bank inkomensgaranties stellen. Het inkomen moet voldoende zijn om de hypotheeklasten maandelijks te kunnen dragen. Daarnaast is de hypotheekbank ook geïnteresseerd in de hoogte van de vaste lasten, want deze lasten verlagen het besteedbaar bedrag per maand. Een studieschuld moet op termijn terugbetaald worden. Logisch dat de bank er vanuit gaat dat er door de schuld minder te besteden is aan woonlasten.

Staan studieschulden geregistreerd bij het BKR?

Het Bureau Kredietregistratie (BKR) registreert op dit moment geen studieschulden. Mogelijk gaat dit in de nabije toekomst veranderen. Dat neemt niet weg dat de schulden wel opgegeven moeten worden bij het aanvragen van een hypotheek. De schulden verlagen namelijk uw bestedingsruimte. Het wel of niet hebben van studieschulden kan niet gecontroleerd worden bij het BKR, maar ze verzwijgen is niet verstandig. Het is namelijk ook in uw belang om goed na te gaan of een hypotheeklast ook daadwerkelijk te dragen is met het maandelijkse inkomen.

Naar mobiele navigatie