08 april 2015

Tablet en smartphone, wel of niet verzekerd op de inboedelverzekering?

Door de populariteit van de smartphone en de tablet worden er ook vaker schades geclaimd op inboedelverzekeringen. Is dit wel gedekt?

Door de populariteit van de smartphone en de tablet worden er ook vaker schades geclaimd op inboedelverzekeringen. Ze worden tegenwoordig gebruikt ter vervanging van de computer of de laptop, maar omdat ze niet op een vaste plek blijven staan, ontstaan er vaak schades. Het laten vallen van een tablet of een telefoon geeft vaak schade aan het scherm. Zijn deze schades te claimen op de inboedelverzekering?

Er zijn drie particuliere verzekeringen die eventueel aan te spreken zijn bij dit soort schades. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP), de inboedelverzekering en de mobiel verzekering. Hieronder zullen wij nader toelichten onder welke voorwaarden er dekking bestaat binnen deze verzekeringsvormen.

Wanneer kunt u de schade claimen op de AVP?

Om te kunnen claimen moet er sprake zijn van aansprakelijkheid voor schade aan anderen. Laat u uw tablet vallen dan bent u zelf aansprakelijk voor deze schade, maar u kunt uzelf hiervoor niet aansprakelijk stellen. De AVP vergoedt geen schade die u veroorzaakt aan eigen bezittingen. Ook schade aangericht aan bezittingen van gezinsleden zijn niet te claimen op deze verzekering. De AVP is wel in te schakelen voor schade aangericht aan anderen. U bent bijvoorbeeld op bezoek bij de buren en u gooit per ongeluk de tablet van de tafel af. De buurman kan u hiervoor aansprakelijk stellen en u kunt de claim neerleggen bij de verzekeraar.

Wanneer kunt u een beschadigde tablet of smartphone claimen op de inboedelverzekering?

De meeste inboedelverzekeringen zijn zogenaamde extra uitgebreide verzekeringen. Deze verzekeringen bieden bijvoorbeeld dekking tegen schade door inbraak, storm en brand. Tablets en smartphones zijn op deze inboedelverzekeringen meeverzekerd, maar alleen bij schade door een in de polisvoorwaarden omschreven schadeoorzaak. Het laten vallen of verliezen van inboedel (waaronder de tablet en de smartphone) is niet te claimen op de inboedelverzekering.

Uitzondering bij een zogenaamde all risks inboedelverzekering

Tegenwoordig bieden verzekeraars ook inboedelverzekeringen aan met een zeer ruime dekking. Bijna alle schades aan de inboedel zijn te claimen op deze verzekering. Stel, u haalt een nieuwe tablet uit de doos en per ongeluk laat u de nieuwe aanwinst vallen. De schade is te claimen op de all risks inboedelverzekering. Deze verzekering heeft als groot nadeel dat de premie hoger is in vergelijking met de extra uitgebreide verzekering, en er geldt een hoog eigen risico.

Mobiele telefoon of tablet verzekeren

Er zijn mogelijkheden om losse verzekeringen af te sluiten voor uw telefoon of tablet. Deze verzekering biedt dekking tegen diefstal, beschadiging en verlies. Schade in de vorm van krassen, slijtage, deuken en dergelijke volgt geen vergoeding voor. Schade door diefstal moet worden aangetoond met een proces verbaal. Let bij deze verzekeringen wel goed op de beperkingen die de verzekeraar stelt. Een groot nadeel van deze verzekering is de naar verhouding hoge premie.

Naar mobiele navigatie