01 mei 2015

Vanaf dit jaar lagere energiekosten?

Vanaf 21 mei 2015 gaat Nederland de markt voor elektriciteit beter koppelen aan de ons omringende landen. Dit zal zorgen voor lagere uitgaven.

Vanaf 21 mei 2015 gaat Nederland de markt voor elektriciteit beter koppelen aan de ons omringende landen. Dit zal zorgen voor lagere uitgaven. Dit meldde toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) onlangs.

Door koppeling van de Nederlandse elektriciteitsmarkt met onze buurlanden kunnen producenten van elektriciteit onderling scherper concurreren. De prijs van stroom zal hierdoor licht dalen. Indien er bijvoorbeeld in Duitsland een overschot is aan goedkope zonne-energie kunnen wij in Nederland scherp inkopen. Voor gezinnen gaat het om een kleine besparing, maar grotere besparingen liggen in het verschiet. Voor zakelijke grootverbruikers kan de besparing oplopen tot 5 miljoen euro.

Energiekosten kunnen nog verder omlaag

De koppeling van energiemarkten ligt nu tussen Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Oostenrijk en Luxemburg. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het hele Europese vasteland aan elkaar verbonden gaat worden, zodat er één grote markt ontstaat. Op deze manier wordt concurrentie nog verder aangewakkerd. Dit heeft een positief effect op de energieprijzen. Hetzelfde effect hebben wij namelijk ook al gezien bij energiebedrijven die in Nederland actief zijn. Energiebedrijven moeten scherpe prijzen hanteren om zichzelf niet uit de markt te prijzen.

Steeds minder verbruik, steeds hogere kosten

Volgens een gezamenlijke publicatie van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland, betaalde een gemiddeld gezin 1.790 euro aan de gas- en elekticiteitsrekening in 2014. In het jaar 2000 waren de gemiddelde lasten nog 1.200 euro. De stijging wordt veroorzaakt door de verhoogde kosten van energie en natuurlijk hogere netwerktarieven en hogere energiebelasting.

Met name het verbruik van gas is sterk gedaald in deze periode. Dit komt voor een groot deel door beter geïsoleerde huizen en betere cv installaties. Helaas is de daling niet sterk genoeg om de energierekening omlaag te krijgen. Doordat energielabels tegenwoordig verplicht zijn bij het verkopen van een huis, wordt er nog meer de focus gelegd op energiebesparende maatregelen bij particulieren.

Energie is één van de zwaarste vaste lasten

Energie wordt voor gezinnen een steeds grotere maandlast. Na de hypotheek of de huur en de zorgverzekering, zijn de energielasten voor gezinnen de grootste vaste kostenpost. Hier is iets tegen te doen, want steeds meer gezinnen ontdekken de kracht van de onderlinge concurrentie tussen energiebedrijven. Door over te stappen naar een andere energieleverancier kunnen er wel honderden euro's per jaar bespaard worden. In het jaar 2013 is 12 procent van de Nederlandse huishoudens en bedrijven overgestapt naar een andere energieleverancier.

Naar mobiele navigatie