13 maart 2015

Veel belangstelling van starters voor de familiehypotheek

Uit onderzoek blijkt dat twee op de vijf starters geïnteresseerd is in een familiehypotheek. Zo werkt het.

Volgens een onderzoek van de ING zijn twee op de vijf starters op de huizenmarkt geïnteresseerd in een familiehypotheek. Dit is een manier om een koophuis te financieren waarbij het geld deels afkomstig is van bijvoorbeeld de ouders van de starters.

Het sluiten van een familiehypotheek kan uitkomst bieden voor zowel de starters als de investeerders (vaak ouders of grootouders). Starters die geen volledige hypotheek bij een bank kunnen krijgen, hebben op deze manier toch de mogelijkheid om een huis te kopen. De ouders of grootouders kunnen er ook baat bij hebben. Ze kunnen geld wegzetten tegen een hoog rendement in vergelijking met de huidige spaarrente. Door een deel van de aankoopsom van een huis te financieren met een familiehypotheek wordt het verkrijgen van een hypotheek voor het resterende bedrag bij een bank eenvoudiger.

Ouders moeten financieel wel de mogelijkheid hebben

Twee op de vijf starters staan open voor een familiehypotheek. Bij ongeveer de helft van deze geïnteresseerde starters zijn er binnen de familie ook mogelijkheden om geld te lenen. Van de ondervraagden geeft één op de drie aan 30.000 euro of meer te willen lenen bij ouders of grootouders. Ongeveer de helft van de starters met een koopintentie in de komende twee jaren, geeft aan dat ze niets binnen de familie willen lenen.

Familiehypotheek is nog onbekend bij het grote publiek

De familiehypotheek kan een effectieve manier zijn om het kopen van een huis voor starters bereikbaar te maken. De voordelen van deze manier om een huis te financieren zijn bij veel starters onbekend. Onterecht wordt vaak ook gedacht dat bij een familiehypotheek het volledige hypotheekbedrag gefinancierd moet worden binnen de familie. 

Door bijvoorbeeld een bedrag van 25.000 tot 50.000 euro binnen de familie te lenen, wordt het eenvoudiger om een hypotheek voor het resterende bedrag te krijgen bij de bank. De rente over de lening binnen de familie is onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. De hoogte van de hypotheekrente van de familiehypotheek moet wel marktconform zijn.

Het is geen gift, maar een lucratieve investering

Spaarrekeningen leveren gemiddeld ongeveer één procent rente op. Ouders of grootouders die een deel van het spaargeld investeren in de vorm van een familiehypotheek, kunnen aanzienlijk meer rendement maken. Daarnaast kunnen ze hun kind of kleinkind ook nog op gang helpen zonder een schenking te verrichten.


Ga in gesprek met de hypotheekadviseur en de notaris

Bij het deels financieren van een huis met een familiehypotheek, moet er goed gekeken worden naar de regeltjes en de voorwaarden. Het geheel moet goed worden vastgelegd en op elkaar worden afgestemd. Uw hypotheekadviseur kan zorgen voor financieel de beste oplossing. In samenwerking met de notaris kan er gezorgd worden voor een goede vastlegging om onvoordelige fiscale consequenties te voorkomen.

Naar mobiele navigatie