25 september 2015

Veel onduidelijkheden over ingangsdatum AOW

Er blijkt nog veel onduidelijkheid te bestaan over de ingangsdatum van de AOW. Op welke leeftijd heeft u nu recht op AOW?

Het is een lastig traject geweest om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 jaar naar uiteindelijk 67 jaar. De politiek heeft het in eerste instantie voorzichtig gebracht door in kleine stapjes de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. Toen de Nederlanders aan het idee gewend waren, was het nog maar een kleine stap om de pensioenleeftijd versneld te verhogen. Op welke leeftijd heeft u nu recht op AOW?

Tot 1 januari 2013 had u recht op AOW vanaf uw 65e jaar. Doordat wij steeds ouder worden en de betaalbaarheid van de AOW in het gedrang kwam, is besloten om de AOW leeftijd in stapjes te verhogen naar 67 jaar. Er komen steeds minder mensen die werken en er komen steeds meer mensen die recht hebben op een AOW uitkering. Het geld dat benodigd is voor de uitbetaling voor de AOW wordt bijeen gebracht door de werkenden. U bouwt dus niet een eigen pensioenpotje op. Iedereen die nu betaalt voor de AOW, draagt de lasten van de uitkeringen die nu verstrekt worden.

Vreemde verschillen

Door verschillende stappenplannen om de pensioenleeftijd te verhogen kunnen er vreemde verschillen ontstaan. Wordt u deze maand 65 jaar? Dan krijgt u vanaf december AOW. Wordt u in december 65 jaar, dan gaat de AOW pas per mei 2016 in. Door verschillende systemen is het niet meer eenvoudig te beredeneren wanneer u recht heeft op een AOW-uitkering.

Blijft de AOW-leeftijd stijgen?

De manier van financiering van de AOW wordt het omslagstelsel genoemd. Iedereen die nu betaalt voor de AOW moet nog maar afwachten hoe het geregeld is in de toekomst. Uiterlijk op uw 67e heeft u recht op AOW, maar helaas geldt dat niet voor iedereen. Vanaf 2022 wordt de AOW leeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Het is dus niet uit te sluiten dat er een verdere verhoging van de AOW-leeftijd volgt per 2022 of later.

Hoe kunt u achterhalen vanaf welke leeftijd u recht heeft op AOW?

Er staan op het internet overzichten waar u van af kunt lezen wanneer u recht heeft op AOW. Door de jaren heen zijn er veranderingen doorgevoerd in de snelheid van de verhoging van de AOW-leeftijd. Het is verstandiger om uit te gaan van de berekeningstool op de website van de Rijksoverheid. Vul de leeftijd in en de berekeningstool geeft aan wanneer u voor het eerst AOW ontvangt.

Bent u vanaf 2022 pas pensioengerechtigd? Dan krijgt u in het berekeningstool de mededeling: “Uw AOW-leeftijd is minimaal 67 jaar. U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt. Uw AOW-leeftijd hangt namelijk af van de gemiddelde levensverwachting."

Naar mobiele navigatie